Foto Pixabay

Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft haar zorgen uitgesproken over een recente uitspraak van de rechter. Door deze uitspraak moet de ACM netbeheerders toestaan dat zij hoger dan geplande kosten voor investeringen in het gas- en elektranetwerk doorrekenen aan klanten. Dit betekent een stijging van de energierekening met ongeveer €60 in 2022.

De komende jaren verwachten netbeheerders dat de netbeheerkosten fors stijgen, met 20 tot 25 procent. In het kader van de energietransitie wordt ingezet op de uitbreiding van wind- en zonne-energie, en de afbouw van de gaslevering. Het ontmantelen van gas-infrastructuur kost veel geld. Bovendien is veel extra transportcapaciteit nodig om de sterk gedecentraliseerd opgewekte elektriciteit uit windmolens en zonnepanelen adequaat te kunnen verwerken. De hoge kosten die dit met zich meebrengt worden middels het capaciteitstarief doorgerekend aan de gebruikers.

Tennet voorziet investering van 12 miljard euro

De toename van het capaciteitstarief met ongeveer €60 in 2022 is waarschijnlijk niet de laatste verhoging. TenneT verwacht tot 2029 minimaal €12 miljard te moeten investeren in de infrastructuur. Mogelijk valt dit bedrag dus nog hoger uit.

De verandering van een gecentraliseerd en regelbaar elektriciteitssysteem gebaseerd op voornamelijk grote energiecentrales naar een sterk gedecentraliseerd en weersafhankelijk systeem, vergt veel aanpassingen. Enerzijds zijn er veel aanvullende internationale verbindingen nodig om ten tijde van tekorten (bijvoorbeeld in een Dunkelflaute) genoeg te kunnen importeren. Anderzijds zijn er op dit moment nationaal al veel congestieproblemen, waardoor er onvoldoende capaciteit op het net is om lokaal opgewekte energie uit wind en zon te kunnen vervoeren.

De congestieproblemen remmen de verdere ontwikkeling van de wind- en zonne-capaciteit. Desondanks wordt volgens de meest recente Klimaat- en Energieverkenning (2019) verwacht dat rond 2030 het merendeel van de elektriciteit in Nederland met wind- en zonne-energie wordt opgewekt. Het aandeel hernieuwbare elektriciteit was in 2018 nog 16 procent. Om verdere problemen te voorkomen zijn dus forse netverzwaringen nodig, zeker omdat de vraag naar elektriciteit gelijktijdig zal toenemen.

Veel gemeenten hebben zich daarnaast ten doel gesteld om de komende jaren van het gas los te gaan. Waar geen nieuwe toepassing van het bestaande net mogelijk is, is ontmanteling vereist. Tegelijk betekent de vervanging van gas in veel gevallen elektrificatie, waardoor nog meer uitbreidingen van het elektriciteitsnet nodig zijn.

Vereniging Eigen Huis vreest onbetaalbare energierekening

Volgens Vereniging Eigen Huis zijn de stijgende netbeheerkosten onvoldoende in beeld bij de overheid. Deze kosten komen bovenop de verhoging van de energiebelastingen op gas. VEH roept politiek Den Haag op om de kosten beter in kaart te brengen.

In het Klimaatakkoord wordt een lasten-neutrale verduurzaming genoemd. Dit houdt in dat de hogere kosten die veroorzaakt worden door de energietransitie, zoveel mogelijk gecompenseerd worden door andere lagere lasten. Dit uitgangspunt staat echter nu reeds onder druk, stelt VEH.

Uit de Klimaat- en Energieverkenning 2019 werd vooral duidelijk dat er nog meer maatregelen nodig zijn om de doelen uit de Klimaatwet te behalen. Het zal een politieke uitdaging vormen om deze kosten voor de consument beheerbaar te houden.

, , , , , , , ,

1 Comments

  1. Helder artikel en goed dat u in 2019 al de verhoging zag aankomen. De €60 is inmiddels €200 geworden, maar toch!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *