Foto via Pixabay

In Nederland wordt steeds meer energie uit duurzame bronnen gehaald. Nederland telt inmiddels 2,6 miljoen zonnepanelen en 2606 windmolens. Dat er in ons land hard gewerkt wordt aan de groene energietransitie blijkt ook uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek. In 2023 kwam 48 procent van de elektriciteitsproductie namelijk uit duurzame bronnen zoals zon, wind en water.

In de zomermaanden was het aandeel duurzame energie zelfs groter. Toen kwam meer dan de helft van de energieproductie uit duurzame bronnen. In juli was het bijvoorbeeld 57 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. In de zonnige maanden werd er zelfs meer energie geproduceerd door zonne-energie dan door fossiele brandstoffen. In totaal steeg de productie van duurzame energie in dat jaar met 21 procent.

Records verbroken

Het regende verder records volgens het CBS. Er werd nog nooit zoveel stroom geproduceerd in Nederland. Het ging in 2023 om wel 120 miljard kilowattuur. Ook werd er nog nooit zoveel stroom naar het buitenland geëxporteerd. Vooral Duitsland was gretig afnemer van Nederlandse stroom. Daar werd na het sluiten van een kerncentrale meer energie geïmporteerd. Maar ook naar België en het Verenigd Koninkrijk exporteerde Nederland veel stroom.

Meer wind- en zonne-energie

Ook opvallend: er is flink meer windenergie opgewekt in Nederland. In 2023 werd er 35 procent meer energie opgewekt met windmolens. Dat is vooral te verklaren doordat het vermogen van de windmolens, op zowel land als op zee, opgevoerd is. Ook goed nieuws: Nederland haalde in februari 2024 twee keer zoveel stroom uit windenergie dan het jaar daar voor. De positieve trend van 2023 lijkt zich dus ook in het nieuwe jaar voort te zetten.

Er is ook flink meer zonne-energie opgewekt. 21 miljard kilowattuur werd door zonnepanelen geproduceerd. Dat was 24 procent meer dan een jaar eerder. Ook daar wordt de stijging verklaard door een opgevoerd vermogen van de panelen.

Minder fossiele energie

Gezien de stijging van het aandeel groene stroom in 2023, is het logisch dat het aandeel fossiele energie daalde. De productie van fossiele energie daalde namelijk met 12 procent. Er werd vooral minder energie opgewekt uit kolen. Dit verklaart het CBS door de dalende kosten voor wind- en zonne-energie. Ook het aandeel biomassa daalde dat jaar. Er werd 7 miljard kilowattuur aan energie geproduceerd met biomassa. Dat was 1,7 miljard minder dan een jaar eerder.

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *