Zonne-energie is een hernieuwbare energiebron die afkomstig is van de straling van de zon. Het is een ruim beschikbare en overvloedige energiebron die kan worden benut met verschillende technologie├źn, waaronder zonnepanelen, zonneboilers en geconcentreerde zonne-energiesystemen.

Men zou kunnen zeggen dat vrijwel alle door de mens gebruikte energiebronnen in oorsprong zonne-energie bevatten. Biomassa slaat bijvoorbeeld zonne-energie op door middel van fotosynthese. Fossiele brandstoffen zijn gefossiliseerde biomassa. Wind ontstaat mede onder invloed van temperatuurverschillen die ontstaan door zonne-energie.

Direct gebruik van zonne-energie heeft als voordeel dat hier geen (directe) uitstoot van broeikasgassen of andere schadelijke stoffen door ontstaat. Ook is de ‘brandstof’ (de zon) in principe gratis. Nadeel is dat de mens geen controle heeft over de zonkracht en het aantal uren zonneschijn. De zon schijnt ‘s nachts niet, en ook overdag kan de beschikbare hoeveelheid zonne-energie zeer belemmerd worden door de weersomstandigheden.

In het kader van bestrijding van klimaatverandering geldt zonne-energie als een belangrijk middel voor het vervangen van uitstoot-veroorzakende fossiele brandstoffen in onze energieproductie. Veel landen, waaronder Nederland, hebben daarom ambitieuze doelen gesteld voor het gebruik van zonne-energie en hebben beleid ingevoerd om de toepassing ervan te stimuleren.