Foto Unsplash

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2022 met 20 procent gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. In 2022 kwam 40 procent van de totale elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen, een stijging ten opzichte van 33 procent in het voorgaande jaar.

De productie van elektriciteit uit zon nam met 54 procent toe, terwijl de productie uit wind met 17 procent toenam. De toename van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen is grotendeels te danken aan de gestegen capaciteit van zonne- en windenergie en gunstige weersomstandigheden.

Daling fossiele brandstoffen

Terwijl de stijging van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen toenam, nam de elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen in Nederland in 2022 met 11 procent af ten opzichte van het voorgaande jaar. De elektriciteitsproductie uit aardgas daalde met 16 procent vanwege de hoge aardgasprijzen. De productie van elektriciteit uit kolen bleef met 16 miljard kWh gelijk aan een jaar eerder. Sinds juni 2022 is het productiemaximum bij kolencentrales opgeheven, wat hierbij een rol heeft gespeeld.

De elektriciteitssituatie in Duitsland

De energiecrisis en mildere temperaturen hebben ervoor gezorgd dat het energieverbruik in Duitsland in 2022 op het laagste niveau is sinds de hereniging van het land. Volgens voorlopige gegevens van het onderzoeksbureau AGEB daalde het energieverbruik van het land met 4,7 procent ten opzichte van vorig jaar. Hoewel een groeiende bevolking en economische productie het energieverbruik verhoogden, droegen een scherpe stijging van de energieprijzen, energiebesparingen en investeringen in energie-efficiëntie bij aan de aanzienlijke daling van het verbruik.

Daarnaast speelden prijs gerelateerde productiebeperkingen in de industrie en warmere temperaturen ook een rol. Het gebruik van hernieuwbare energie en steenkool, bruinkool en olie nam toe in 2022, terwijl het verbruik van gas en nucleaire energie afnam. De uitstoot van energie gerelateerde CO2 zal naar verwachting met één procent dalen in vergelijking met 2021, ondanks een toename van de uitstoot door extra gebruik van steenkool en bruinkool.

In Duitsland heeft steen- en bruinkool dus een relatief groter aandeel gekregen in de energiemix door het langer openhouden en/of op maximale capaciteit houden van kolencentrales dan gepland. Dit gebeurde om tekorten door de afname van aardgasimport uit Rusland te voorkomen, en vanwege de sluiting van de kerncentrales.

Bruinkool meer vervuilend dan steenkool

Bruinkool is echter een stuk vervuilender dan steenkool, wat betekent dat het voor het klimaat beter zou zijn als de Duitse bruinkoolcentrales eerder zouden sluiten dan de Nederlandse, waarbij de Nederlandse centrales een tijd elektriciteit exporteren naar Duitsland. Momenteel moeten de Nederlandse kolencentrales sluiten in 2030, terwijl de laatste Duitse centrales pas in 2038 hoeven te sluiten.

Cijfers binnen Europa

De invoer van elektriciteit in Nederland is in 2022 met 11 procent gedaald naar 19 miljard kWh, terwijl de uitvoer van elektriciteit met 11 procent is gestegen naar 23 miljard kWh. De invoer uit Noorwegen nam af met 49 procent als gevolg van een afname van de elektriciteitsproductie uit waterkracht. De invoer uit Duitsland daalde met 23 procent als gevolg van een afname van nucleaire productie. De invoer uit het Verenigd Koninkrijk steeg juist door een toename van de elektriciteitsproductie uit wind. Door de langdurige onderhoudswerkzaamheden bij Franse kerncentrales werd er minder elektriciteit uitgevoerd naar België en Duitsland, waardoor de uitvoer van elektriciteit uit Nederland naar deze landen toenam.

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *