Foto Pixabay

Volgens een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben huishoudens met een gemiddeld energieverbruik gemiddeld een aanzienlijke toename van hun energierekening ervaren. De jaarlijkse kosten voor energie bedroegen 2.320 euro in juni van dit jaar, wat neerkomt op een stijging van 37 procent (630 euro) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Deze stijging wordt toegeschreven aan zowel de hogere energieprijzen als de belastingen die op de energierekening rusten. Hoewel het prijsplafond in acht is genomen, blijft de totale energierekening verschillen per huishouden vanwege variaties in het verbruik en de contractvorm.

Invloed van het prijsplafond op de energierekening

Gelukkig blijkt uit het onderzoek dat de gemiddelde energierekening in juni wel lager was dan in de maanden november en december van vorig jaar, toen deze rond de 3.000 euro lag. Dit positieve effect is te danken aan de invoering van het prijsplafond in januari, evenals aan de dalende variabele leveringstarieven sinds februari van dit jaar.

Het rapport benadrukt dat de totale energierekening sterk kan variëren afhankelijk van verschillende huishoudelijke factoren. De energiebehoefte kan worden beïnvloed door factoren zoals het type woning, het bouwjaar, de isolatiegraad, de grootte van de woning, het leefpatroon, het gebruik van apparaten en het stookgedrag. Daarmee verschilt ook het voordeel dat huishoudens halen uit het prijsplafond aanzienlijk per huishouden.

Langere termijn

Het prijsplafond loopt af na 31 december dit jaar. Veel huishoudens hebben, sinds het dit voorjaar weer mogelijk is, een vast contract afgesloten voor 1 jaar of langer, met een prijsniveau dat onder het prijsplafond ligt. Voor deze huishoudens blijft de energieprijs dus langer gemaximeerd na het aflopen van het prijsplafond, ook gedurende komende winter.

Huishoudens die nog op variabele of dynamische energiecontracten zitten, profiteren op dit moment veelal van lagere energieprijzen, maar moeten afwachten wat de prijzen komende winter gaan doen. Experts houden bij voorspellingen nog een slag om de arm, want er zijn verschillende factoren die een rol kunnen gaan spelen. Zo kan een koude winter ervoor zorgen dat de gasvoorraden er sneller doorheen gejaagd worden, met snelle prijsstijgingen tot gevolg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *