Foto Pixabay

Energieleverancier Vattenfall is toegetreden tot het consortium Referm als afnemer van groen gas, geproduceerd uit mest in kleinschalige vergisters bij Nederlandse veehouders. Het bedrijf heeft aangegeven dat het veel meer groen gas nodig heeft dan er nu beschikbaar is en is daarom blij met de samenwerking. Het gas is een duurzaam alternatief voor aardgas en sluit aan op de bijmengverplichting van groen gas in het gasnet.

Wat is groen gas?

Groen gas is gas dat wordt geproduceerd uit biomassa, zoals mest, GFT-afval en restproducten van de voedingsindustrie. Het wordt geproduceerd door vergisting of vergassing van biomassa en kan worden ingevoerd in het aardgasnet. Mestvergisting is een biologisch proces waarbij micro-organismen de organische stoffen omzetten in biogas dat bestaat uit methaan en kooldioxide. Vervolgens wordt het biogas gezuiverd om groen gas te produceren dat geschikt is voor gebruik in het bestaande gasnet. Het is een duurzaam alternatief voor aardgas omdat het niet afkomstig is van fossiele brandstoffen en daarmee bijdraagt aan de vermindering van toename van CO2 in de atmosfeer.

Groen gas is duurzaam

Groen gas wordt duurzaam genoemd omdat het wordt geproduceerd uit organisch materiaal dat anders zou worden verbrand of op een andere manier worden verwerkt, waarbij broeikasgassen worden uitgestoten. Bij het produceren van groen gas komen ook broeikasgassen vrij, maar deze zijn onderdeel van de korte koolstofkringloop. Dit betekent dat de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van groen gas eerder relatief kort geleden door planten uit de atmosfeer is opgenomen, zodat de hoeveelheid CO2 in atmosfeer gelijk blijft (CO2-neutraal). Dit in tegenstelling tot aardgas, wat al miljoenen jaren onder de grond ligt opgeslagen en waarbij vrijkomende broeikasgassen bij verbranding dus bijdragen aan het versterkte broeikaseffect. Groen gas kan worden gebruikt voor verwarming, koken en het genereren van elektriciteit, en kan worden bijgemengd met aardgas om de CO2-uitstoot van het gasnet te verminderen.

Samenwerking tussen Vattenfall en Referm

Vattenfall levert energie aan zo’n 2 miljoen huishoudens in Nederland en heeft als missie om fossielvrij leven binnen een generatie mogelijk te maken. Door toe te treden tot het consortium Referm kan Vattenfall met een groeiende groep veehouders met kleinschalige vergisters samenwerken en groen gas afnemen om aan klanten te kunnen leveren.

Boeren als producenten van duurzame energie

Sietse Draaijer, projectmanager van Referm, is blij met de samenwerking met Vattenfall en geeft aan dat de uitbreiding van het consortium het vertrouwen en belang van dit samenwerkingsverband, de missie en de visie laat zien. Door boeren te betrekken bij de productie van groen gas, worden ze niet alleen voedselproducenten, maar ook producenten van duurzame energie. Dit biedt vele voordelen, zoals extra inkomsten voor de boeren en een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *