Foto Unsplash

Eneco biedt sinds deze maand ook jaarcontracten voor stroom en gas aan met prijzen die onder het prijsplafond liggen. Hiermee is Eneco de tweede grote energieleverancier die vaste contracten aanbiedt met een looptijd van een jaar, na Essent. Eerder boden kleinere partijen, zoals Energiedirect, Budget Energie en Mega, al jaarcontracten aan. Het tarief dat Eneco rekent voor een jaarcontract ligt onder het prijsplafond van 0,40 euro per kWh en 1,45 euro per kuub gas. Voor een kilowattuur elektriciteit betaalt de klant 0,36895 euro en voor een kuub gas 1,40387 euro.

Vattenfall nog geen jaarcontract

Vattenfall is de enige grote energieleverancier die nog geen vaste contracten aanbiedt. Woordvoerder Hidde Kuik laat weten dat Vattenfall vanaf 1 juni ook jaarcontracten aanbiedt, wanneer de nieuwe opzegregels ingaan. Momenteel kunnen nieuwe klanten bij Vattenfall alleen kiezen voor variabele tarieven. Kuik geeft aan dat Vattenfall niet verwacht dat klanten overstappen naar concurrenten vanwege het ontbreken van vaste contracten.

De prijzen van Eneco liggen niet alleen onder het prijsplafond, maar zijn ook lager dan die van sommige andere energieleveranciers die vaste jaarcontracten aanbieden. De tarieven van energieleveranciers voor een vast contract kunnen echter wel geregeld wijzigen. Bij het afsluiten van een vast contract weet de klant van tevoren welke tarieven gelden, ongeacht het verbruik. Bij het prijsplafond gelden de lagere tarieven alleen tot een bepaald verbruik, daarboven betaalt de klant meer.

In 2022 waren de energieprijzen hoger dan op dit moment. Dit had te maken met de Russische inval in Oekraïne in februari van dat jaar, waardoor de energiekosten sterk stegen. Energieleveranciers boden hierdoor geen vaste contracten meer aan. Inmiddels zijn de marktprijzen gedaald en kunnen energieleveranciers weer vaste contracten aanbieden.

Factoren die de prijzen beïnvloeden

Een van de belangrijkste factoren van de hogere energieprijzen in 2022 was de Russische inval in Oekraïne in februari 2022. Veel Europese landen schroefden de import van gas en olie uit Rusland terug, omdat zij de Russische oorlogskas wilden raken. In plaats daarvan moest men veelal duurdere alternatieven aanspreken. De plotselinge overgang leidde tot een sterke stijging van de inkoopkosten van energie en veel onzekerheid over de toekomstige prijsontwikkelingen, waardoor energieleveranciers geen vaste contracten meer wilden of konden aanbieden.

Naarmate de situatie in Oekraïne stabiliseerde, energiereserves waren opgebouwd en alternatieve bevoorradingsroutes waren opgezet, daalden de marktprijzen echter weer en konden energieleveranciers weer vaste contracten aanbieden. Dit betekent dat de prijzen nu lager zijn dan in 2022 en dat klanten kunnen profiteren van goedkopere energiecontracten.

Andere factoren voor prijsstijgingen

Er zijn echter nog steeds factoren die de prijzen kunnen beïnvloeden en die kunnen leiden tot hogere energiekosten in de toekomst. Een van de belangrijkste factoren is de stijgende vraag naar energie in de wereld. Dit wordt veroorzaakt door een groeiende bevolking en een toenemende industrialisatie in opkomende economieën zoals China en India.

Ook als de komende winter relatief koud wordt, dan neemt de vraag naar aardgas flink toe. Verder wordt de prijs bepaald door het aanbod: dan hangt het er van af of bijvoorbeeld de VS en Qatar voldoende vloeibaar gas (LNG) kunnen leveren om het weggevallen Russische aardgas en het aardgas uit Groningen te vervangen, en tegen welke prijs. Onlangs schroefden de OPEC+ landen al doelbewust de olieproductie terug om de prijs voor aardolie hoog te houden.

Ten slotte kunnen geopolitieke ontwikkelingen ook een rol spelen bij de bepaling van de energieprijzen. Conflicten in olieproducerende landen of handelsgeschillen tussen landen kunnen bijvoorbeeld leiden tot verstoringen in de energiemarkten en hogere energiekosten voor consumenten.

Verlenging prijsplafond

Het in Nederland ingestelde prijsplafond voor energie loopt af na 31 december dit jaar. Wie nu een vast contract afsluit tegen prijzen onder het prijsplafond, legt als het ware een persoonlijk prijsplafond vast dat langer doorloopt dan het door de overheid ingestelde plafond. Daar staat tegenover dat niet uit te sluiten valt dat de energieprijzen later dit jaar op een nog later niveau komen te liggen. Deze afweging zal iedere consument voor zichzelf moeten maken.

Waar men wel rekening mee moet houden: vaste contracten afgesloten vanaf 1 juni hebben nieuwe regels voor het voortijdig opzeggen van het vaste contract, waarbij de kosten significant hoger kunnen liggen dan nu het geval is. Voor die tijd geldt nog een standaard relatief lage opzegboete, zodat voortijdig opzeggen sneller kan lonen wanneer een andere aanbieder een aantrekkelijker aanbod heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *