Broeikasgassen zijn gassen die zich in de atmosfeer van een planeet bevinden, die bijdragen aan het broeikaseffect. De betreffende gassen nemen ontvangen warmte op en stralen deze vervolgens weer uit in alle richtingen. Omdat een deel van de warmte die vanaf het planeetoppervlak afkomstig is zo weer wordt teruggekaatst, warmt de atmosfeer van de planeet op. De voornaamste gassen met deze eigenschap in de atmosfeer van de Aarde zijn koolstofdioxide (CO2), methaan, lachgas, waterdamp en ozon.

Het broeikasgaseffect zorgt ervoor dat de Aarde een gemiddelde temperatuur boven het vriespunt heeft en heeft daarmee een positief effect op het meeste huidige leven op aarde. Omdat een paar graden verschil van deze gemiddelde temperatuur echter al voor grote veranderingen kan zorgen in het klimaat, zijn er zorgen ontstaan over de toename van broeikasgassen in de atmosfeer door menselijke activiteit. Deze toename is voor het grootste deel toe te schrijven aan het gebruik van fossiele brandstoffen. In het Akkoord van Parijs hebben de meeste landen in 2015 afgesproken om maatregelen te nemen om de opwarming van de Aarde te beperken tot max. 2 graden Celsius.

Gerelateerd nieuws: