Foto via Pixabay

De plannen van het kabinet om twee kerncentrales te bouwen lijken niet realistisch, blijkt uit onderzoek van netbeheerder TenneT. Er zou volgens het rapport in 2035 voor maximaal één nieuwe kerncentrale ruimte zijn. 

Het kabinet wil twee kerncentrales bouwen op de Maasvlakte of bij het Zeeuwse Brossele. Volgens TenneT is er maximaal plek voor één centrale. Maar zelfs dat is optimistisch. Of er echt al in 2035 genoeg ruimte is op het stroomnet is volgens TenneT nog maar te bezien. Als de groei van de vraag naar energie in de komende jaren verminderd, zou de kerncentrale maar een beperkt aantal uren per jaar aan kunnen staan. De rest van de tijd staat hij dan uit en dat maakt de bouw van zo een centrale juist onaantrekkelijk voor investeerders.

Overvol stroomnet

Waarom het niet kan? Dat komt door de grote hoeveelheid windenergie die op die twee plaatsen aan land komt. Een of meerdere kerncentrales op het net erbij zullen niet passen. In het onderzoek is ook de mogelijkheid van twee centrales op de Maasvlakte meegenomen. Volgens TenneT is er op die locatie al helemaal geen plek voor een kerncentrale, ongeacht hoe de stroomvraag zich ontwikkelt in de komende jaren.

Rob Jetten, demissionair klimaatminister, zegt de onzekerheden goed te willen onderzoeken en ze hopelijk ook te verkleinen waar mogelijk. Hij streeft er nog steeds naar om de centrales in 2035 in gebruik te nemen. De negatieve onderzoeksresultaten zetten dus nog geen definitieve streep door de plannen van het kabinet. Samen met TenneT gaat het kabinet op zoek naar oplossingen.

Actiegroepen

Zeeuwse actiegroepen, Brosele tot de Kern en Stroom naar de Toekomst, zijn niet blij met de plannen van het Rijk. Ze eisen volledige informatie van het ministerie van Economische Zaken over de plannen voor het bouwen van kerncentrales. Op dit moment voldoet de staat namelijk niet aan het Verdrag van Aarhus. In 2001 werd in dit verdrag beslist dat de overheid alle informatie waar burgers naar vragen moet delen en ook zelf actief informatie moet verspreiden. Ook moeten burgers ja of nee kunnen zeggen tegen de plannen van het Rijk. De actiegroepen stellen dat dit nu niet aan de orde is. De overheid deelt maar één onderzoek en de burgers hebben geen inspraak in het project.

Maar het is dus nog maar te bezien of het plan van de overheid in de praktijk uitvoerbaar is. Het rapport van TenneT lijkt de plannen te verstoren. Voor de leveringszekerheid van stroom is het van belang dat het stroomnet niet overvol raakt. Dat zou wel kunnen gebeuren bij het in gebruik nemen van een nieuwe kerncentrale, aldus TenneT.

,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *