De leveringszekerheid van elektriciteit houdt in hoezeer men erop kan rekenen dat men op ieder moment van de dag elektriciteit ontvangt uit het stroomnetwerk. De leveringszekerheid van Nederland behoort tot de beste ter wereld, met gemiddeld slechts 5 minuten stroomuitval per jaar. Er zijn ook landen waar deze zekerheid minder hoog is en waar men bijna dagelijks te maken heeft met stroomuitval.

Leveringszekerheid wordt gewaarborgd door een stabiele, betrouwbare, efficiënte en flexibele infrastructuur voor de opwekking en levering van elektriciteit op te zetten en te onderhouden. Er moet voldoende opwekkingscapaciteit aanwezig en paraat zijn om aan de vraag op de piekmomenten te voldoen. De capaciteit moet daarnaast flexibel kunnen reageren op de stroomvraag, zodat de netbalans wordt bewaard. Meer stroom op het net dan er wordt gebruikt leidt tot uitval, te weinig ook. Het distributienetwerk van de elektriciteit (o.a. hoogspanningskabels) moet in staat zijn om de opgewekte en gevraagde stroom te transporteren en om tijdelijk uitgevallen routes om te leiden. Tot slot moet ook het marktsysteem een efficiënte en rendabele inkoop en verkoop van voldoende stroom faciliteren.

Een belangrijk vraagstuk tijdens de energietransitie is hoe een elektriciteitsvoorziening gebaseerd op andere soorten bronnen en onder uitstoot-ontmoedigende wetgeving nog steeds dezelfde leveringszekerheid kan bieden als het conventionele systeem.