Nederlandse bedrijven die verantwoordelijk zijn voor ruim 80 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland, kunnen de klimaatdoelen van 2030 halen. Dat blijkt uit een rapport van ABN Amro.

Nog 2 procent

Het gaat dan onder meer om bedrijven in de bouwmaterialen-, papier- en chemische industrie. In die sectoren kunnen bedrijven het energieverbruik volgens ABN Amro verminderen en productieprocessen koolstofarmer maken, waardoor ze minder van het broeikasgas CO2 zullen uitstoten. De uitstoot van deze sectoren is al flink gedaald. Tussen 1990 en 2022 wisten de bedrijven hun uitstoot met 53 procent te verminderen. Het gestelde doel van 55 procent in 2030 lijkt daarmee haalbaar volgens ABN Amro. Daarvoor is het volgens de bank nodig dat de industrie inzet op alternatieve energiebronnen, die van groot belang zijn voor de leveringszekerheid van stroom.

Race tegen de klok

Dat klinkt simpel, maar in de praktijk kan het nog lastig zijn om die laatste procenten te halen voor 2030. Casper Burgering, Senior Econoom Sustainability Research van de ABN Amro legt uit tegen welke obstakels bedrijven oplopen bij het verduurzamen: ‘Het tempo van de transitie wordt nu onder meer belemmerd door de beperkte netcapaciteit en de trage uitbreiding daarvan, het gebrek aan gekwalificeerd personeel, uitblijvend beleid en de financierbaarheid. De emissiereductiepotentie van koolstofarme technologieën kan echter hoog zijn, zodra bestaande obstakels zijn weggenomen of verlaagd.’

Niet in elke sector zijn de klimaatdoelen haalbaar. In energie-intensieve sectoren, zoals de aardolie- en basismetaalindustrie, daalt de uitstoot van broeikasgassen langzaam. Tussen 1990 en 2022 lukte het de bedrijven om hun uitstoot met 5 procent terug te dringen. De klimaatdoelen van 2030 zijn voor deze sectoren dus onhaalbaar geworden.

,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *