Onder regelbaar vermogen verstaat men energieproductiemiddelen die op afroep meer of minder energie kunnen leveren. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen, waarbij de hoeveelheid wind of zonlicht bepaalt hoeveel energie er wordt opgewekt. Doorgaans maakt regelbaar vermogen gebruik van een brandstof.

Met name het huidige elektriciteitssysteem is vraag-gestuurd, wat wil zeggen dat men de elektriciteitsproductie afstemt op het verbruik. Dit is, zonder afdoende energieopslagmiddelen, alleen mogelijk met regelbaar vermogen. In het geval van zonnepanelen loopt de opwekking en het verbruik van nature zeer asynchroon. Pieken in het elektriciteitsverbruik vinden doorgaans plaats in de ochtend en het begin van de avond, terwijl de zon rond het middaguur het sterkst is. Tijdens de wintermaanden is de zon zelfs afwezig tijdens de momenten met de hoogste vraag. De hoeveelheid wind kan gedurende een jaar sterk fluctueren, zodat dit ook niet altijd overeenkomt met de stroomvraag.

Regelbaar vermogen is daarom vooralsnog onmisbaar om de leveringszekerheid te garanderen. Veel regelbaar vermogen maakt gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook biomassa of waterstof kan als brandstof worden ingezet.