Foto Pixabay

Solarfields en Scholt Energy hebben een overeenkomst gesloten voor de inzet van het grootste zonnepark in Nederland, Dorhout Mees, op de balanceringsmarkten voor elektriciteit. Het zonnepark werd door Solarfields gerealiseerd op een voormalig golfterrein in Biddinghuizen (Flevoland) en bestaat uit 312.148 zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van 144 MWp, wat gelijk staat aan het verbruik van ca. 34.000 huishoudens in een jaar. Door het zonnepark beschikbaar te stellen om balanceringsvermogen/noodvermogen te leveren kan deze helpen de balans op het elektriciteitsnet te bewaren. Dit draagt bij aan de energietransitie en creëert een extra verdienmodel voor Solarfields.

Afregelend noodvermogen

Op het elektriciteitsnet dienen vraag en aanbod aan elkaar gelijk gehouden te worden. Niet alleen een tekort aan elektriciteit, maar ook een overschot kan storingen en schade veroorzaken. Doordat een steeds groter deel van de elektriciteit in Nederland wordt opgewekt met weersafhankelijke elektriciteitsbronnen, zoals windmolens en zonnepanelen, wordt het een steeds grotere uitdaging om aanbod en vraag op elkaar af te stemmen.

Wanneer de balans op het net verstoord dreigt te raken, kan de netbeheerder ingrijpen door energieproducenten en -afnemers te belonen om meer of minder energie te produceren/verbruiken. Bedrijven die zich hiervoor willen lenen kunnen zich aanmelden op de balanceringsmarkten (mFRR, in het geval van Dorhout Mees). In volgorde van de goedkoopste aanbieders, keert de netbeheerder vergoedingen uit aan bijvoorbeeld fabrieken die hun productie verlagen wanneer er een stroomtekort dreigt, of juist verhogen wanneer er overschotten zijn. Dit wordt respectievelijk opregelend en afregelend noodvermogen genoemd, en moet binnen 15 minuten beschikbaar zijn.

Inkomen bij zowel produceren als stilleggen

In het geval van het zonnepark Dorhout Mees, kan Solarfields voortaan aanbieden om de elektriciteitsproductie met de zonnepanelen niet of minder aan het net te leveren, wanneer er bijvoorbeeld op een zonnige zomerdag veel meer elektriciteit wordt geproduceerd dan er op dat moment wordt afgenomen. Dit verlaagt de druk op het elektriciteitsnet en helpt de balans te bewaren. Daarbij kan Solarfields kan aangeven welke prijs het verlangt om dit te doen, concurrerend met andere aanbieders.

Dit is vrijwel altijd aantrekkelijk, omdat elektriciteit op momenten van overproductie vrijwel niets waard is. Echter zijn zonnepanelen voor een groot deel zeer gedistribueerd, bijvoorbeeld in eigendom van individuele huishoudens. Dit maakt het lastig om deze allemaal individueel mee te nemen in een balanceringsmarkt. Bij grotere zonneparken zoals Dorhout Mees is dit eenvoudiger.

Virtual power plant

Scholt Energy acteert als tussenpersoon tussen Solarfields en de balanceringsmarkten. Daarbij maakt het ook gebruik van ‘virtuele energiecentrales’ (virtual power plants). Dit zijn verzamelingen van flexibele middelen die het stroomverbruik of de productie kunnen aanpassen binnen 15 minuten. Vaak zijn de vermogens van individuele middelen niet groot genoeg om een impact te maken, maar door ze te bundelen worden het gezamenlijk interessante opties. Zo kunnen meerdere tuinbouwbedrijven tegelijk hun lampen iets zachter zetten wanneer er te weinig stroom is, of meerdere fabrieken met koelinstallaties deze wat kouder zetten wanneer er teveel stroom is. Virtual power plants kunnen in allerlei samenstellingen worden opgezet, waarbij Dorhout Mees als afregelend noodvermogen kan worden meegenomen.

, , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *