System adequacy is een van de belangrijkste pijlers van de leveringszekerheid van elektriciteit. Adequacy houdt in dat op ieder moment evenveel elektriciteit geleverd kan worden als dat er gevraagd wordt. Zonder adequacy ontstaan er black-outs (stroomuitval), met grote negatieve gevolgen voor hedendaagse samenlevingen en economie├źn. System adequacy kan op verschillende manieren worden bereikt.

In de eerste plaats moeten er voldoende middelen voor elektriciteitsproductie beschikbaar zijn, die tezamen het vermogen hebben om evenveel elektriciteit op te wekken als er gevraagd wordt. Naast de totale capaciteit van de beschikbare productiemiddelen, is ook de invulling van deze capaciteit van belang. Diversificatie en geografische verspreiding zorgt voor een minder kwetsbare voorziening, zodat tekorten aan een bepaalde brandstof, het wegvallen van een bepaalde elektriciteitsleiding of lokale natuurrampen opgevangen kunnen worden. Sommige productiemiddelen voor elektriciteit schakelen daarnaast langzamer op of af dan anderen, zodat niet ieder middel direct op de vraag kan reageren. Veel duurzame opwekkingsmiddelen kunnen zelfs helemaal niet op de vraag reageren, deze produceren onder invloed van zon-, wind- of waterkracht.

De adequacy van een elektriciteitsnet kan ook worden behouden met hulp van buitenaf, door elektriciteit te importeren. Omdat men als land minder invloed heeft op de ontwikkelingen in andere landen dan in eigen land, kan deze voorziening wel minder betrouwbaar blijken. Een andere manier om (tijdelijke) tekorten op te vangen is het opslaan van overschotten voor later verbruik. Er bestaan echter nog geen opslagmiddelen die de hoeveelheden die nodig zijn om een volledig land van stroom te voorzien kunnen opslaan.

Tot slot kan men ook system adequacy bereiken door de vraag te verminderen, dit kan met zachte middelen als prijsprikkels of in extreme gevallen met gecontroleerde lokale afsluitingen van delen van het elektriciteitsnet.

Gerelateerd nieuws: