Foto Pixabay

Netbeheerder Tennet komt met een tijdelijke oplossing voor het huidige capaciteitsprobleem in Brabant en Limburg. Het beloont bedrijven die meewerken met het evenrediger verdelen van het opwekken en verbruiken van elektriciteit om zo piekmomenten te vermijden. Dit biedt extra ruimte om bedrijven in de regio die al geruimere tijd wachten te voorzien in hun stroombehoefte.

‘Spits mijden’

Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk staat al geruime tijd onder druk. Sinds medio april moeten netbeheerders door heel Nederland ondernemers en bedrijven teleurstellen. Er kan in veel gevallen niet worden voldaan aan de almaar toenemende vraag naar stroom. In Brabant en Limburg is er een tijdelijke oplossing gevonden die weer ruimte moet bieden voor nieuwe aansluitingen.

Landelijk netbeheerder Tennet zocht sinds halverwege juni naar een oplossing voor het capaciteitsprobleem en vond deze uiteindelijk in het evenrediger verdelen van de opwekking en het verbruik van stroom. Zodra de zon schijnt kan een gascentrale haar stroomproductie afschalen en kan er meer energie worden gewonnen uit zonnepanelen. Daarnaast kan een fabriek haar productie opschalen in het weekend, wanneer de vraag naar stroom lager is, en deze doordeweeks verlagen. Meewerken aan het concept wordt beloond door Tennet. Zodoende is er inmiddels 1700 megawatt aan extra ruimte beschikbaar gekomen waarvan 722 megawatt voor bedrijven die wachten op een aansluiting, ongeveer zesmaal het vermogen van een stad als Maastricht.

Overbelast stroomnet staat energietransitie in de weg

De roep om verduurzaming is groot. Veel Nederlandse bedrijven lijken bereid hier gehoor aan te willen geven, bijvoorbeeld door over te stappen op elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen. Naast het willen verduurzamen spelen inmiddels ook andere belangrijke factoren mee. De almaar stijgende energieprijzen, de oorlog in Oekraïne en aanhoudende inflatie leiden er allemaal toe dat grootverbruikers op zoek zijn naar goedkopere alternatieven voor hun productieproces.

Bierbrouwerij Dommelsch, gevestigd in het Noord-Brabantse Dommelen, ambieert een CO2-neutrale bierproductie en besloot begin dit jaar te investeren in een elektrische boiler om de dienstdoende boiler op gas te vervangen. Een duurzame en rendabele investering van ruim een miljoen euro. Helaas, een flinke tegenvaller volgde: stroomleverancier Enexis bekende niet aan de levering van stroom te kunnen voldoen vanwege een overbelast netwerk

Tijdig gesignaleerd

De toenemende vraag naar stroom speelt al langer en werd tijdig opgemerkt door netbeheerders. Medio 2021 pleitte Ed Nijpels, voorzitter van het Nederlands Klimaatakkoord, al voor een ‘noodwet’ voor het elektriciteitsnetwerk door een almaar rijzende vraag naar aansluitingen op het netwerk door een toename in oplevering van woningen die niet langer worden verwarmd met aardgas, datacenters die veel stroom vreten en meer en meer elektrische voertuigen in het straatbeeld. Onder andere netbeheerder Liander besloot de komende drie jaar 3,1 miljard euro te investeren in het onderhouden en uitbreiden van het elektriciteitsnet om in de te verwachten toename in vraag naar stroom te kunnen (blijven) voldoen.

Geen oplossing voor de lange termijn

De extra ruimte die is vrijgemaakt is volgens Enexis, waar Tennet mee samenwerkt, fantastisch nieuws. Regionale bedrijven die al enkele maanden wachten, zoals bierproducent Dommelsch, zullen door de nieuwe aanpak op korte termijn toegelaten kunnen worden op het net. Het blijft echter een tijdelijke oplossing. Het zal de komende jaren nog veel moeite kosten om in Noord-Brabant en Limburg aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Naar schatting zal de krapte in aanbod aanhouden tot respectievelijk 2025 en 2027.

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *