Foto Pixabay

Gisteren maakte minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) bekend. Hiermee wordt €200 miljoen subsidie vrijgemaakt voor verhuurders die huurwoningen afkoppelen van het aardgas en overstappen op een regionaal of lokaal warmtenet. Per woning kan maximaal €5000 verkregen worden, waarbij men ervan uitgaat dat ongeveer 55.000 huurwoningen hiermee aardgasvrij gemaakt kunnen worden.

De SAH richt zich met name op wijken waar al een warmtenet voorhanden is en waar het aardgasnet aan vervanging toe is. Er wordt daarnaast ook gewerkt aan een nieuwe warmtewet (warmtewet 2.0), die o.a. de aanleg van nieuwe warmtenetten moet stimuleren.

Knops: “regeling ondersteunt ook uitvoerende bedrijven”

Volgens Knops hebben verhuurders reeds plannen liggen om 100.000 woningen aardgasvrij te maken, door deze aan te sluiten op een warmtenet. Dankzij de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen kan een groot deel hiervan versneld gerealiseerd worden. Zo wordt er uitvoering gegeven aan het Klimaatakkoord.

Naast de steun in de rug voor corporaties en andere verhuurders, hebben volgens Knops ook uitvoerende bedrijven baat bij deze maatregel. Installateurs en aannemers kunnen rekenen op veel nieuwe opdrachten, iets wat zeker tijdens de coronacrisis welkom is.

De subsidie van maximaal €5000 per huurwoning is bedoeld voor de benodigde aanpassingen binnen en buiten de woningen, zoals het aanleggen of verwijderen van aansluitingen, verwijderen van CV-ketels of het verleggen van leidingen.

Ook woningen die al deels zijn aangesloten op een warmtenet, maar nog deels gebruik maken van aardgas voor bijvoorbeeld koken, kunnen aanspraak maken op de subsidie.

Komende jaren meer overstappen naar warmtenetten gewenst

Om de emissiereductiedoelen te behalen en de afhankelijkheid van aardgas te verminderen wil het kabinet de komende jaren het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving sterk terugdringen. Met name voor bestaande bouw ziet men in warmtenetten het grootste potentieel als vervangende warmtebron.

De aanleg en het exploiteren van warmtenetten is om verschillende redenen complex. In tegenstelling tot elektriciteit of aardgas is warmte maar over een beperkte afstand te transporteren. Ook kan de (benodigde) temperatuur verschillen per bron of gebouw. In de praktijk worden door dit maatwerk warmtenetten veelal geëxploiteerd door een monopolie, in plaats van een open net.

Met het wetsvoorstel voor de Warmtewet 2.0 wil minister Wiebes een duidelijk beleid neerzetten rondom de aanleg en het beheer van warmtenetten. Zo is er een duidelijker kader voor gemeenten, bedrijven en consumenten. De wet moet zowel de consumenten beschermen als de aanleg van warmtenetten stimuleren, door dit aantrekkelijk te maken. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2022 ingevoerd kan worden.

,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *