Het Verbond van Verzekeraars en het KNMI willen de samenwerking tussen beide partijen verbeteren. Het doel van het KNMI en het Verbond is om schade door extreme weersomstandigheden en klimaatverandering beter op te vangen, of zelfs tegen te gaan. De beide partijen hebben afgesproken om meer informatie met elkaar te delen.

Door meer gegevens met elkaar uit te wisselen, willen Het KNMI en het Verbond onder andere de advisering verbeteren. De organisaties willen bijvoorbeeld kunnen adviseren, wanneer een glastuinbouwer zich afvraagt of regio’s met frequentere en zwaardere hagelbuien wel geschikt zijn voor kassenbouw. Bovendien moet het waarschuwingssysteem voor extreem weer van het KNMI fijnmaziger worden. Hierdoor moeten ondernemers zich beter kunnen voorbereiden op bepaalde weersomstandigheden, die schade kunnen veroorzaken.

Weersomstandigheden en risico’s verschillen per locatie

Het klinkt voor de hand liggend, maar ook in een relatief klein land als Nederland verschillen de risico’s per plek. Dat kan beter volgens een woordvoerder van het Verbond: “De kans op hagel neemt toe, hoe verder je van de kust zit. We zagen dat bijvoorbeeld in 2016, toen er een half miljard schade was aan kassen door hagel, vooral in Limburg. Met deze uitwisseling willen we ondernemers beter voorbereiden. Als het KNMI dan waarschuwt, kunnen verzekeraars zeggen: ‘bescherm je kassen, zorg dat er valdoeken omheen komen.’”

In de lijn van deze verbeteringen op het gebied van adviseren, willen de verzekeraars ook betere verzekeringsproducten aanbieden. Bovendien wil de koepelorganisatie voor verzekeraars meer doen aan preventie. Het KNMI wil op zijn beurt het eigen waarschuwingssysteem voor extreem weer verbeteren. Eén van de dingen die het KNMI beter kan doen is bijvoorbeeld de grote hoeveelheid eigen weer- en klimaatdata gerichter analyseren, met de gegevens van de verzekeraars erbij. Deze data kan dan weer van waarde zijn voor gemeenten, deze kunnen de gegevens bijvoorbeeld gebruiken voor de aanleg van afwatering in wijken.

Schade loopt alleen maar verder op

Jaarlijks lopen gebouwen en auto’s zo’n 360 miljoen euro op aan regen- en hagelschade. Het NRC schrijft hierover onder andere dat die schade in 2050 is verdubbeld.  Het Verbond geeft aan dit beeld te herkennen. Tot slot wordt volgens het Verbond de materiële schade vaak verzekerd, echter ligt de uiteindelijke schade vaak hoger. Dit komt bijvoorbeeld doordat bedrijven weken stil komen te liggen door herstelwerkzaamheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *