Foto Pixabay

Afgelopen jaar is de uitstoot van broeikasgassen afgenomen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Ten opzichte van 2019, is de uitstoot in 2020 met 8% gedaald. Met deze daling benadert het uitstootniveau de zogenaamde Urgenda-doelstelling. Deze doelstelling was een reductie van broeikasgasemissie van 25 procent tussen 1990 en 2020. Met de daling van afgelopen jaar ligt de reductie ten opzichte van 1990 op 24,5 procent. Belangrijkste redenen voor de daling zijn onder andere de coronacrisis en de afname van het steenkoolverbruik.

Sterke daling in elektriciteitssector, steenkoolverbruik neemt af

Vooral in de elektriciteitssector was sprake van een sterke daling:      daar nam de uitstoot van broeikasgassen met wel 21 procent af. Dit heeft onder andere te maken met steenkool: het verbruik daarvan is afgelopen jaar afgenomen. Dit heeft meerdere oorzaken. Zo is eind 2019      de Hemwegcentrale in Amsterdam gesloten en lag de Riverstonecentrale een groot deel van 2020 stil vanwege storingen. Daarnaast hadden kolencentrales in 2020 te maken met hogere kolen- en CO2-prijzen, wat ze een concurrentienadeel ten opzichte van aardgascentrales gaf. Daar was namelijk een daling van de gasprijzen. Aardgascentrales kunnen ook schoner produceren dan steenkoolcentrales.

Ook werd er in 2020 meer gebruikgemaakt van hernieuwbare bronnen zoals wind- en zonne-energie om in het elektriciteitsverbruik te voorzien. Tot slot heeft ook de coronacrisis een rol gespeeld in deze daling. Wegens de uitbraak van het virus en de daaropvolgende coronacrisis nam het elektriciteitsverbruik in Nederland en buurlanden flink af. 

Daling ook in andere sectoren waar te nemen

Ook in de overige sectoren is een daling van de uitstoot van broeikasgassen waar te nemen. Zo is de uitstoot van het verkeer met 11% gedaald ten opzichte van 2019. Ook dit heeft      te maken met de coronapandemie: wegens de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken was er gedurende 2020 minder verkeer de op de weg.

Verder is ook in de sectoren landbouw en gebouwde omgeving de broeikasgasuitstoot lichtelijk gedaald. De winter van 2020 was iets zachter, maar verder vergelijkbaar met die van 2019. Doordat het iets minder koud was hoefde de kachel iets minder overuren te draaien, waardoor de emissies zijn gedaald. Ook op het gebied van landbouw is weinig veranderd. De meest uitstoot komt, net zoals vorig jaar, uit de industrie. De emissies vanuit deze sector blijven vrijwel gelijk met die van 2019.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *