Foto Pixabay

De laatste van de drie ‘startmotoren’ die het Nederlandse hoogspanningsnet na een stroomuitval weer op spanning moeten brengen is klaar voor gebruik. Deze herstelvoorziening is in opdracht van TenneT toegevoegd aan de gasgestookte elektriciteitscentrale van Enecogen in de Rotterdamse haven, die zuidelijk Nederland voor haar rekening neemt. Eerder werden dergelijke herstelvoorzieningen al toegevoegd aan de Magnum-centrale van Nuon en de Lage Weide-centrale van Eneco in Noord- en Midden-Nederland. Wanneer er een ‘black-out’, een totale stroomuitval, optreedt moet het hoogspanningsnet daarna stapsgewijs weer op spanning gebracht worden, voordat overige energiebronnen zoals windmolens weer kunnen worden aangesloten.

Noodvoorziening

De herstelvoorzieningen die zijn toegevoegd bestaan uit een noodstroomvoorziening, een gasturbine en een generator. Wanneer de stroom op het hoogspanningsnet is weggevallen, zorgen deze herstelvoorzieningen ervoor dat de naastgelegen elektriciteitscentrales weer geleidelijk kunnen worden opgestart. Als deze centrales eenmaal weer stroom leveren kunnen de overige energiebronnen weer geleidelijk op het net worden aangesloten. Netbeheerder TenneT heeft de drie gascentrales opdracht gegeven om een dergelijke herstelvoorziening op te zetten om conform Europese afspraken optimaal voorbereid te zijn op een totale stroomuitval. Met de drie gascentrales verspreid door Nederland is de noodvoorziening nu op orde.

Toenemende kans stroomuitval, gas als back-up

De kans op een black-out is in Nederland altijd zeer klein geweest, om die reden is niet eerder een dergelijke herstelvoorziening opgezet. Hoewel TenneT met deze opzet officieel aan Europese afspraken voldoet, is deze nieuwe voorziening ook om een andere reden welkom. De transitie naar energiebronnen waarbij het aanbod niet stuurbaar is zorgt namelijk voor een grotere kans op disbalans op het hoogspanningsnet. Het huidige elektriciteitssysteem werkte altijd vraaggestuurd, waarbij het aanbod werd aangepast aan de vraag. Op een hoogspanningsnet moet de geleverde en de afgenomen stroom altijd aan elkaar gelijk zijn. Energiebronnen die meer of minder opwekken afhankelijk van de weersomstandigheden, zoals windmolens of zonnepanelen, volgen echter geheel hun eigen lijn. Zo zullen er regelmatig momenten zijn dat er meer of minder wordt opgewekt dan er wordt verbruikt. Als dit niet adequaat wordt opgevangen met import, export of andere oplossingen als opslag of een gestuurde vraag, dan is stroomuitval onvermijdelijk. Zelfs in een stroomvoorziening volledig gebaseerd op wind- en zonne-energie is daarom reservecapaciteit waarbij het aanbod stuurbaar is, zoals deze drie gascentrales, noodzakelijk.

, , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *