Foto Pixabay

Ondanks de vorige week aangekondigde maatregel van het kabinet om een nationale CO2-bodemprijs in te voeren, acht RWE het inmiddels rendabel genoeg om de ‘Claus C’ gasgestookte energiecentrale in het Limburgse Maasbracht weer op te starten. RWE stelt dat de vraag naar regelbaar vermogen toeneemt en dat er ook positieve ontwikkelingen zijn op de groothandelsmarkt. Daarnaast kampt België met capaciteitsproblemen, door de nabije ligging van Claus C zou deze centrale ook daar elektriciteit kunnen leveren. Het duurt naar verwachting nog twee jaar voor de gascentrale, die in 2012 in gebruik werd genomen maar na twee jaar werd stilgelegd, weer volledig operationeel is.

Regelbaar vermogen

In Nederland staan verschillende gascentrales ‘in de mottenballen’; ze zijn tijdelijk uitgeschakeld omdat ze niet langer rendabel zijn ten opzichte van overige energiebronnen. Een centrale in de mottenballen kan weer worden ingeschakeld, maar daar gaat wel enige tijd overheen. Zo moet er onderhoud worden gepleegd en moet er nieuw personeel worden aangetrokken. Dit geldt ook voor Claus C, zodat het nog tot eind 2020 zal duren voordat de centrale weer elektriciteit kan opwekken. Nu de kolencentrales in Nederland voor 2030 moeten sluiten en het aandeel windmolens en zonnepanelen toeneemt, worden gascentrales als regelbaar vermogen weer aantrekkelijker. Regelbaar vermogen is nodig om schommelingen in het elektriciteitsverbruik adequaat te kunnen opvangen. Energiebronnen als wind of zon zijn niet stuurbaar door de mens, zodat aanbod en vraag uiteen zullen lopen. Na de aankondiging van het kabinet om een nationale minimum CO2-prijs in te voeren bovenop het Europese ETS-systeem waarschuwden elektriciteitsproducten nog dat dit Nederlands regelbaar vermogen kan raken, zodat de leveringszekerheid in gevaar kan komen.

Belgische capaciteitsproblemen

Een belangrijke reden voor RWE om Claus C weer in te schakelen is de nabijheid van België. In België kampt men momenteel met capaciteitsproblemen, omdat het grootste deel van de eigen nucleaire capaciteit door (on)verwacht onderhoud stil ligt. Hoewel er nu sprake is van een tijdelijke situatie wil België in 2025 helemaal geen kernenergie meer opwekken. RWE hoopt met Claus C een alternatief te kunnen bieden, waarbij bovendien gebruik gemaakt kan worden van het op te zetten Belgische capaciteitsvergoedingsmechanisme. Met een dergelijk capaciteitssysteem wordt de aanwezigheid van voldoende reservecapaciteit naast wind en zon gewaarborgd. Energieproducenten worden dan van inkomsten verzekerd als zij capaciteit op stand-by beschikbaar houden.

, , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *