Foto Pixabay

Eerder deze maand hebben tien Europese brancheorganisaties van energiebedrijven een gezamenlijk pleidooi gehouden voor het hanteren van een internationale aanpak bij het handhaven van de leveringszekerheid. Onder deze brancheorganisaties bevond zich ook Energie-Nederland, waarbij ongeveer 80% van de Nederlandse energiemarkt is aangesloten. Alleen een geïntegreerde stroommarkt waarin wordt samengewerkt kan volgens de brancheorganisaties voldoende zekerheid bieden tijdens de energietransitie.

Snelle sluiting regelbaar vermogen

Als gevolg van de energietransitie worden steeds meer conventionele regelbare energiecentrales, fossiel en nucleair, gesloten. De meeste vervangende energieproductiemethoden maken gebruik van fluctuerende bronnen als wind, zon en water. Door dit grilligere aanbod van energie wordt de leveringszekerheid steeds meer op de proef gesteld. De brancheorganisaties wijzen naar de hoge mate van interconnectiviteit van de Europese stroomnetwerken als een deel van de oplossing. Wanneer er een tekort aan wind of zon is in één deel van Europa, dan kan dit elders worden opgevangen. Echter kan de solidariteit tussen de landen volgens de brancheorganisaties ook op de proef worden gesteld in tijden van een gering aanbod. Er moet daarom voldoende regelbaar vermogen beschikbaar blijven, bij voorkeur CO2-vrij. Omdat de economische basis op dit moment ontbreekt om nieuwe conventionele centrales te bouwen, moet er in internationaal verband worden bekeken welke huidige, bestaande capaciteit behouden moet worden voor de stroommarkt van de toekomst. De brancheorganisaties roepen alle lidstaten op om aandacht te schenken aan de monitor-rapportages van ENTSO-E over de leveringszekerheid in Europa en om aan gezamenlijke oplossingen te werken op basis van een geïntegreerde stroommarkt.

Nationale en internationale maatregelen tegen CO2

Naast het behoud van de leveringszekerheid, zijn er ook andere gebieden binnen de energiesector die zowel nationaal als internationaal aangepakt kunnen worden. Als het gaat om het reduceren van de CO2-uitstoot bestaan er zowel internationale afspraken als nationale maatregelen. Bedrijven in Nederland moeten zich bijvoorbeeld houden aan het Europese ETS systeem waarbinnen een maximum aan toegestane CO2-uitstoot is afgesproken. Binnen dit maximum kunnen de rechten voor het uitstoten van een bepaald deel van dit maximum worden verhandeld. Tegelijkertijd worden ook nationale maatregelen genomen of overwogen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen beteken dat er meer emissierechten op de Europese markt vrijkomen, waardoor uitstoot elders goedkoper wordt en toeneemt. Uit eerder onderzoek is reeds gebleken dat het hanteren van een minimum CO2-prijs effectiever is als deze in meerdere landen tegelijk wordt ingevoerd. Ook op dit vlak zouden veel energiebedrijven het daarom zowel eerlijker als effectiever vinden als er wordt gekozen voor een internationale aanpak.

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *