Warmte-krachtkoppeling (WKK), ook wel cogeneratie genoemd, is een energie-opwekkingsmethode waarbij gelijktijdig warmte en elektriciteit wordt geproduceerd en benut.

Warmte is nodig bij de elektriciteitsopwekkingsmethoden waarbij gebruik wordt gemaakt van een verbrandingsmotor of stoomturbine. In de meeste gevallen wordt echter slechts een deel van deze warmte omgezet in elektriciteit, de rest wordt ongebruikt afgevoerd via de lucht of met koelwater. Voor de restwarmte bestaan juist diverse nuttige toepassingen, waaronder (stads)verwarming, droging, etc.

Het combineren van warmte- en elektriciteitsopwekking met WKK levert een veel hoger rendement op met de gebruikte brandstof dan wanneer beide apart zouden worden opgewekt. Dit is economisch voordeliger en bij gebruik van fossiele brandstoffen bovendien veel duurzamer.

Er bestaan warmte-krachtkoppelingen van diverse grootten, variërend in vermogen van de vraag van een enkel gebouw tot een volledige energiecentrale.