Foto Pixabay

Amsterdamse afvalverwerker AEB heeft opnieuw een forse schadeclaim ontvangen, ditmaal van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het betreft een bedrag van €10 miljoen voor het opvangen van de tijdelijk weggevallen verwerking van rioolslib door AEB. Vorig jaar moesten de meeste afvalverwerkingsinstallaties van AEB noodgedwongen worden stilgelegd wegens achterstallig onderhoud. Dit betekende ook dat het waterschap tijdelijk andere oplossingen moest zoeken voor het afvalwater dat door AEB verwerkt zou worden, én hiervoor moest betalen.

AEB financiële strop voor gemeente Amsterdam

Afvalverwerker AEB is in eigendom van de gemeente Amsterdam. Het bedrijf verkeert al enige tijd in financiële moeilijkheden en er zou sprake zijn van wanbeleid. In 2019 moest de gemeente een bedrag van €146 miljoen uitlenen om AEB overeind te houden.

Vorig jaar viel de afvalverwerking door AEB enige tijd grotendeels weg omdat de installaties hoog aan onderhoud toe waren, dat lange tijd niet was gepleegd. Dit leverde grote moeilijkheden op voor verschillende partijen om het afval van de grootste afvalverwerker van Nederland via andere wegen in goede banen te leiden. Ook kostte dit AEB vele miljoenen, zowel aan misgelopen inkomsten als extra gemaakte kosten.

Een van de getroffen partijen was Waternet, uitvoeringsorganisatie van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Dit bedrijf kon het rioolslib niet meer kwijt bij AEB en moest snel naar andere oplossingen op zoek, waaronder opslag in Terneuzen en verwerking door andere partijen. Dit zou bij elkaar ongeveer €10 miljoen hebben gekost, wat men nu op AEB wil verhalen.

AEB verwacht, nu de verwerking van rioolslib weer is hervat, dat het alsnog aan de gemaakte afspraken kan voldoen, en stelt een potje te hebben voor het geval dit niet geheel lukt.

De claim van Waternet komt bovenop twee andere uitstaande miljoenenclaims door gedupeerde leveranciers, Banzo-BAM (€35 miljoen) en INB (€6,4 miljoen). De financiën van de gemeente Amsterdam hebben het al zwaar te verduren door de coronacrisis, de problemen rondom AEB beginnen daarmee steeds vervelender te worden voor de stad. Later dit jaar hakt de gemeenteraad de knoop door over een mogelijke verkoop van het bedrijf aan een marktpartij.

AEB onmisbaar voor warmtetransitie

De afvalverwerking door AEB blijft een belangrijke bron voor stadsverwarming in de regio Amsterdam, zeker nu het gebruik van biomassa voor dit doeleinde onder druk staat. Een geplande biomassacentrale bij Diemen is door Vattenfall voorlopig on hold gezet vanwege het negatieve politieke klimaat rondom biomassa.

Het is daarom, naast het verwerken van afval, ook van groot belang voor de stad dat AEB warmte kan blijven leveren. Stadswarmtelevering door gemeentelijke bedrijven is de afgelopen jaren geen doorslaand succes geweest, laat ook het consistent noodlijdende Warmtebedrijf Rotterdam zien.

In de nieuwe Warmtewet wordt gewerkt aan een kader voor het verder uitrollen van warmtenetten in Nederlandse steden, om het aardgasverbruik te verminderen. In het huidige wetsvoorstel krijgen gemeenten daarin een belangrijke regierol toebedeeld.

Het huidige wetsvoorstel gaat uit van integrale warmtebedrijven, die binnen een aangewezen gebied een monopolie bezitten op zowel de productie als het transport en de levering van warmte. Critici vinden het voorstel tot nu toe te beperkend, omdat er nog meer organisatievormen van warmtelevering mogelijk zijn die buiten de boot dreigen te vallen.

,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *