Foto Pixabay

Westland Infra Netbeheer ontving deze week een ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om op bepaalde momenten iets anders om te kunnen gaan met de tariefstructuren. Deze ontheffing is nodig voor het project Smart Grid Westland (SGW), waarbij de glastuinbouw in het Westland duurzamer, efficiënter en toekomstbestendiger met energie kan omgaan. Wanneer het definitieve besluit is genomen kan het project officieel in gang worden gezet.

Onvoldoende flexibiliteit huidige energiesystemen

In de glastuinbouw vormt energie een belangrijke kostenpost. Verduurzaming van de geleverde energie leidt in de praktijk tot een ander soort eisen aan het energiesysteem. Elektriciteit uit zon en wind vereist bijvoorbeeld een meer aanbod-gestuurd dan vraag-gestuurd systeem, omdat men geen controle heeft over de momenten van opwekking. Daarbij hoort ook de verwachting dat de noodzaak van uitwisseling van elektriciteit met energiedragers door bijvoorbeeld power-to-heat of power-to-gas toeneemt. Restwarmte en aardwarmte zullen ook een steeds grotere rol gaan spelen. Deze veranderingen vereisen innovatie en de huidige energiesystemen kunnen volgens Westland Infra Netbeheer onvoldoende flexibiliteit bieden om deze ontwikkelingen te faciliteren.

Stoplicht voor vrije capaciteit

In het huidige systeem kopen klanten hun deel van de maximaal beschikbare capaciteit van het net in. Hier betalen ze voor, zelfs wanneer ze niet hun volledige gereserveerde deel van de capaciteit ieder moment van de dag benutten. Tegelijkertijd is deze capaciteit niet beschikbaar voor anderen, zodat er vrije onbenutte ruimte ontstaat in het net. Door het gebruiken van stuursignalen kan de capaciteit efficiënter worden verdeeld over alle afnemers met minder transportverliezen. Er wordt als het ware een stoplicht op groen gezet wanneer er extra ruimte is op het net, afnemers kunnen vervolgens zonder extra kosten extra stroom afnemen. Het gevolg zijn lagere transportkosten voor alle klanten. Daarnaast hoeft de maximale netcapaciteit wellicht minder snel te worden uitgebreid, als de bestaande capaciteit beter wordt benut en verdeeld. Bovendien is een systeem dat door middel van signalen de vraag kan beïnvloeden van groot belang in een situatie waarin het aanbod van stroom sterk kan fluctueren door de afhankelijkheid van wind en zon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *