In Nederland wordt meer gas gebruikt dan vijf jaar geleden. Volgens de voorlopige cijfers van gasverkoper GasTerra is het gebruik van gas tussen 2015 en 2020 toegenomen met 5,2 miljard kubieke meter. Eén van de oorzaken hiervoor is dat elektriciteitsproducenten meer gas zijn gaan gebruiken voor het opwekken van stroom. De prijs van gas ten opzichte van kolen is de afgelopen lager geworden, waardoor het relatief goedkoper is om gas te gebruiken in plaats van kolen. Dit komt onder andere doordat een aantal kolencentrales in deze periode is gesloten.

Ondanks de stijging in het gebruik van gas, zou je niet direct een dergelijke ontwikkeling verwachten. Sinds 2014 wordt er namelijk minder aardgas in Nederland zelf gewonnen. De reden hiervoor is met name de druk vanuit de maatschappij, door de aardbevingen in Groningen. Doordat er minder gas uit Nederland komt, moet er meer gas uit het buitenland worden ingevoerd. Tegenwoordig ligt de hoeveelheid gas die wordt ingevoerd boven de hoeveelheid gas die wordt uitgevoerd. Terwijl dit voor 2018 decennia lang andersom was. Toen exporteerde Nederland meer gas dan dat het importeerde.

Omzetdaling en steeds meer afhankelijk van buitenlands gas

Het aandeel van aardgas in de energievoorziening was eind vorig jaar 44% volgens het CBS. En aangezien er steeds meer gas wordt ingevoerd dan uitgevoerd, wordt Nederland hierdoor steeds meer afhankelijk van buitenlands gas. Het meeste gas in Nederland is afkomstig uit Noorwegen en Rusland. Het is hierbij maar de vraag of Nederland van een land als Rusland afhankelijk moet willen zijn voor gas, dat onder andere wordt gebruikt voor stroomvoorziening.

Tegelijkertijd daalt de omzet van het Nederlandse GasTerra. In 2020 zag het bedrijf de omzet dalen naar 5,5 miljard euro. Dit is een fors verschil in vergelijking met de 8,8 miljard euro omzet van het jaar daarvoor. De oorzaak van de dalende omzet ligt met name aan het terugschroeven van de gaswinning in Groningen en de kleine velden. Hier komt bij dat de gemiddelde temperatuur hoger lag, waardoor er minder vraag was naar Nederlands gas. Dit zou in combinatie met de lage gasprijzen één van de oorzaken zijn waardoor het verhandelde gasvolume afnam van 51,6 miljard kubieke meter in 2019 tot 41,6 miljard kubieke meter in 2020. De cijfers met betrekking tot GasTerra moeten enigszins in perspectief worden gezien, aangezien het bedrijf in 2024 de deuren sluit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *