Volgens de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) is het mogelijk dat er over tien jaar vijf keer zoveel zonne-energie wordt geproduceerd in Nederland. Dit kan in 2050 zelfs twintig keer zoveel zijn als nu. Deze verwachtingen van het TNO worden gevoed door alle snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie. Het verwerken van zonnecellen in andere voorwerpen dan zonnepanelen speelt hierin een belangrijke rol.

Professor Wim Sinke, hoofdonderzoeker van het TNO, benadrukt de mogelijkheden en de potentie van zonne-energie: “De technologie die we gebruiken om zonne-energie op te wekken wordt in hoog tempo krachtiger en flexibeler”, hier voegt Sinke nog het volgende aan toe: “Ruimte is een kostbaar goed in ons land, daarmee moeten we heel zorgvuldig omgaan. We willen zonne-energie laten groeien zonder het landschap of de natuur aan te tasten.”

Toepassingsmogelijkheden uitbreiden

Het TNO doet onder andere onderzoek naar het produceren van zonnecellen in verschillende kleuren en vormen. Met een groter aanbod worden de zonnecellen toegankelijker voor gebruik in verschillende soorten ontwerpen. In de toekomst moet het hiermee mogelijk worden om gebouwen en infrastructuur te bouwen, waarmee ook energie kan worden opgewekt. Het Nederlandse wegennetwerk biedt veel potentie volgens Sinke. Zonnecellen kunnen bijvoorbeeld worden geïntegreerd in het wegdek, de vangrails of in geluidsschermen. “Dat levert genoeg zonne-energie op om straks het gebruik van miljoenen elektrische auto’s mee te dekken”, aldus Sinke.

Volgens Sinke is het aannemelijk dat auto’s zelf ook efficiënter energie kunnen opwekken in de toekomst. Echter, houden de ontwikkelingen van zonne-energie hier nog niet op. Zo wordt er ook gewerkt aan het uitbreiden van de toepasbaarheid voor zonneparken. Bijvoorbeeld voor zonneparken op het water. Momenteel zijn er al zonnestroomsystemen die gebruikt kunnen worden op onze binnenwateren, maar de verwachting van Sinke is dat deze in de nabije toekomst ook de zee op kunnen.

Schaalbaarheid en innovatie zijn nodig

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan zijn innovaties in de energiesector hard nodig. Het is bovendien van belang dat innovaties opgeschaald kunnen worden om daadwerkelijk impact te hebben en om deze opwarming tegen te gaan. “Om op tijd te zijn voor het klimaat moeten we in razend tempo met nieuwe mogelijkheden komen.” De onderzoeker is optimistisch: “Als burgers, ondernemers, onderzoekers en overheden de handen ineenslaan, kan het snel gaan.”, aldus Sinke.

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *