Het Internationaal Energieagentschap (International Energy Agency / IEA) is een intergouvernementele organisatie met 29 leden uit voornamelijk de Westerse wereld. Het oorspronkelijke doel van de organisatie, opgericht in 1973, is het coördineren van beleid inzake aardolievoorraden. Tegenwoordig richt de organisatie zich breder op de energiemarkt in het algemeen, met aandacht voor de energietransitie en uitstoot van broeikasgassen.

Naast het faciliteren van samenwerking en afstemming op het gebied van energie, zowel tussen leden als met niet-leden, is een belangrijke taak het vergaren van data over het wereldwijd energieverbruik en -aanbod. Op basis daarvan worden analyses opgesteld, waarvan de voornaamste de jaarlijkse World Energy Outlook is. Dit rapport dient als belangrijke referentie binnen de energiesector.

Gerelateerd nieuws: