Volgens een nieuw rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) verdubbelt de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie uit zon en wind elke vijf jaar. Hiermee wordt het aandeel in de totale energievoorziening naar verhouding steeds groter. Als deze groei doorzet zouden wind- en zonne-energie in 2024 zelfs aardgas en steenkool ingehaald kunnen hebben als energiebron. Volgens het rapport zou de uitbraak van corona ook van invloed zijn op de energiebehoefte van mensen, hierdoor zijn onder andere de aandeelwaarden van oliebedrijven gedaald.

Waar de fossiele energiesector het dit jaar zwaarder kreeg, vond er bij de duurzame energiesector juist groei plaats. Het IEA rapporteerde zelfs een grotere groei dan het voorafgaand aan de coronacrisis had voorspeld. Hierbij daalde de totale wereldwijde energieconsumptie met 5%, waar de duurzame energieproductie juist met 7%  toenam. Door deze gegevens bij elkaar op te tellen komt het IEA tot de werkelijke groei van de mondiale energievoorziening. Deze loopt al meerdere jaren voor op de verschillende voorspellingen die het IEA maakt in de rapporten. De ontwikkeling van duurzame energie ligt jaarlijks boven of rond de voorspellingen waarin deze ontwikkeling het snelste gaat.

In het beste geval nog snellere groei duurzame energie

Het laatste IEA-rapport bevat ook een voorspelling waarin de groei van duurzame energie nog sneller gaat, in dat geval zou de energievoorziening uit wind en zon al in 2023 aardgas en steenkool inhalen. Het effect van de coronacrisis wordt in deze voorspelling ook meegenomen. Deze snellere verduurzaming hangt in dit geval ook af van de mate waarin er met de economische herstelpakketten wordt ingezet op duurzaamheid. Met de wereldwijde staatssteun die naar verwachting volgend jaar wordt uitgetrokken om de economie te helpen kunnen er grote stappen gezet worden om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

De grootste aanjager voor de relatieve groei van duurzame energie is de prijsdaling. In de laatste vijf jaar hebben de aanmoedigingen vanuit overheden, in de vorm van maatregelen om de energietransitie te versnellen, voor een prijsdaling van 70 procent in technologie voor wind- en zonne-energie gezorgd. Ook prijsdalingen in opslagtechnologie en elektrische mobiliteit worden hierdoor gestimuleerd. De verwachting is dat zonne-energie uiteindelijk de goedkoopste energievorm wordt. Deze voorspelling deed Het IEA al eerder in een ander rapport genaamd de World Energy Outlook 2020.

Geld nodig om daadwerkelijk klimaatdoelen te halen

Hoewel duurzame energie dus wereldwijd een opmars maakt blijven er ook landen achter. Dit zijn landen die het investeringskapitaal missen om te verduurzamen. Om te kunnen profiteren moet er met nieuwe energievoorzieningen wel rendement gehaald kunnen worden. Echter, voor veel landen is de bouw van een kolencentrale nog altijd goedkoper dan het bouwen van een windpark met dezelfde capaciteit. De jaarlijkse bijdrage van rijke landen aan het VN-klimaatfonds zou volgens experts omhoog moeten om dit te kunnen veranderen.

,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *