Het Verdrag inzake het Energiehandvest (in het Engels bekend als het Energy Charter Treaty / ECT) is een multilaterale handelsovereenkomst op het gebied van energie. Het verdrag werd voor het eerst gesloten op 17 december 1994 in Lissabon, sindsdien heeft het aantal verdragsluitende partijen (voornamelijk landen) zich geleidelijk uitgebreid.

De verdragsluitende partijen komen overeen dat zij investeringen in de energiesector, afkomstig uit overige verdragsluitende partijen, eerlijk en gelijk zullen behandelen. Ook zullen zij de vrije doorvoer van energie, bijvoorbeeld door pijpleidingen, niet belemmeren. Tot slot zetten zij zich in om energie zo efficiënt mogelijk op te wekken (lees: zo min mogelijk belastend voor het milieu).

Het verdrag vermindert de risico’s voor investeerders, waardoor er meer in de energiesector wordt geïnvesteerd. Dit maakt het verdrag voordelig voor landen die investeringen willen aantrekken. Wanneer een partij vermoedt dat er sprake is van verdragsschending vindt er investeerder-staatarbitrage (‘investor-state-dispute-settlement / ISDS) plaats, waarin investeerders mogelijk door overheidsbeleid geleden schade vergoed kunnen krijgen.

Gerelateerd nieuws: