Uit een peiling van het Ipsos is gebleken dat bij 82 procent van de Nederlanders de bezorgdheid over klimaatverandering toeneemt. Het onderzoeksbureau voerde de peiling uit namens de ABN-AMRO. De bank laat hier vaker onderzoek naar doen en ziet dat er steeds meer aandacht uitgaat naar het onderwerp ‘klimaat’. Ook bleek uit het onderzoek dat de coronapandemie een rol speelt voor hoe mensen over het klimaat denken, zo had 40 procent van de ondervraagden het gevoel door de coronacrisis te zijn wakker geschud als het op het klimaat aankomt.

De coronacrisis is voor veel mensen niet alleen een aanleiding om de effecten van klimaatverandering te overdenken, maar de crisis wordt ook gezien als een moment om kansen te benutten. Zo vindt drie op de vier ondervraagden dat de coronacrisis de mogelijkheid biedt om de ‘positieve effecten’ op het klimaat te behouden. Meer dan 50 procent van de ondervraagden zou bijvoorbeeld het eigen reisgedrag blijvend willen aanpassen om ervoor te zorgen dat er minder CO2 wordt uitgestoten door werk- en vliegverkeer.

Unieke kans om klimaatdoelen te halen

Een ruime meerderheid van de Nederlanders ziet dit als het juiste moment om duurzaamheid hoog op de politieke agenda te zetten. Zo zouden de herstelpakketten van het kabinet niet alleen herstel, maar ook verduurzaming als doel moeten hebben. Ook experts benoemen al langere tijd dat er voor het behalen van de klimaatdoelen van Parijs grote investeringen door de overheid nodig zijn. Aangezien er nu toch veranderingen en grote investeringen zullen gaan plaatsvinden lijkt dit hét moment om duurzaamheid hiermee te combineren.

Uiteraard gaat er ook veel aandacht uit naar het economische aspect. De deskundigen benoemen hierbij vooral de economische mogelijkheden die ontstaan wanneer het kabinet in zou zetten op verduurzaming. Werkgelegenheid en sterke prijsdalingen in duurzame energie en batterijtechnologie worden hierbij genoemd als voorbeelden. Gedurende de vorige economische crisis zorgden overheidsinvesteringen voor een grotere uitstoot van CO2, dit zou bij toekomstige investeringen voorkomen moeten worden. Het hogere rendement van duurzame investeringen biedt hier volgens de experts mogelijkheden voor.

De staatssteun voor herstel ruim voldoende om klimaatdoelen te halen

Het bedrag wat verschillende landen samen hebben toegezegd om economisch herstel te realiseren zou ruim voldoende zijn om de klimaatdoelen van Parijs te halen. In totaal is er al meer dan 10 biljoen euro toegezegd om te zorgen voor economisch herstel na de coronacrisis, hiervan zou vijf jaar lang elk jaar 1 biljoen in duurzame ontwikkeling geïnvesteerd moeten worden om de doelen te halen. Het blijft echter de vraag of het kabinet daadwerkelijk in gaat zetten op verduurzaming, ondanks de toename in bezorgdheid om het klimaat in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *