Het kabinet lijkt het klimaatdoel, dat door het Urgenda-vonnis is gesteld, niet te gaan halen. Volgens het Urgenda-vonnis moet de Nederlandse staat ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 25 procent lager ligt dan in 1990. Minister Eric Wiebes gaf echter aan dat, naar aanleiding van nieuwe  cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de doelen mede door het coronavirus misschien nog gehaald kunnen worden. Daarbij staan er in de Klimaat- en Energieverkenning van het PBL volgens Wiebes nog “grote onzekerheden”.

Deze onzekerheden hebben volgens Wiebes te maken met verschillende factoren. Zo zijn bijvoorbeeld nog niet alle plannen van het kabinet meegenomen in de cijfers. Hieronder valt bijvoorbeeld het significant minder stoken van kolen, wat een erg kostbare maatregel zou moeten zijn. Bovendien zijn naast de gevolgen van corona ook weersomstandigheden, de ontwikkeling van CO2- en energieprijzen van invloed op  het halen van de doelen.

Kabinet steeds te laat

Hoewel Minister Wiebes gelijk heeft wanneer hij zegt dat niet alle plannen van het kabinet zijn meegenomen in de cijfers van het PBL, heeft het kabinet al sinds 2015 met de organisatie Urgenda te maken. Sinds het totstandkomen van de uitspraken in 2015 en 2018, met betrekking tot het uitstoten van minder broeikasgassen, heeft Mark Rutte aangegeven zich aan het vonnis te willen houden. Echter, uit jaarlijkse metingen van het PBL bleek het kabinet steeds niet op koers te liggen en achter de feiten aan te lopen.

Ondanks deze trend heeft minister Wiebes aangegeven dat er geen nieuwe maatregelen komen: “Alles wat we konden verzinnen, zit in het pakket. Daar bovenop is het niet ondenkbaar dat er nog een centrale gesloten zal worden. Daarmee halen we alles uit de kast.” Hiermee gebruikt de minister de ontbrekende cijfers omtrent later genomen maatregelen in het rapport van het PBL als voornaamste reden.

Het klimaatbeleid oogst veel kritiek

Verschillende partijen hebben zich kritisch uitgelaten over het klimaatbeleid aan de hand van het nieuwste rapport van het PBL. Zo zou het kabinet de klimaatcrisis niet serieus nemen en noemde Groen-links leider Jesse Klaver de cijfers zelfs “vernietigend” voor het kabinet. Ook volgens D66’er Mathijs Sienot moet er nog een schep bovenop om de doelen nog te halen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *