In 131 gebieden in Nederland moet de uitstoot van stikstof met 70 procent worden teruggedrongen. Dat staat in het Nationaal Programma Landelijk Gebied dat het kabinet vorige week presenteerde. Het gaat om gebieden bij kwetsbare natuur. Dit plan betekent dat sommige boeren niet kunnen doorgaan met hun bedrijf.

In het plan staat per gebied wat in 2030 de maximale uitstoot moet zijn om de natuur te laten herstellen. In sommige gebieden is dat slechts 12 procent, in andere dus ruim 70 procent. De provincies moeten nu zelf met de plannen aan de slag en voor 1 juli 2023 een plan presenteren aan het kabinet. Hierin moet staan beschreven welke maatregelen worden genomen voor industrie, bouw, verkeer en veehouders. Laatstgenoemden zullen het meeste last ervaren van de maatregelen. Volgens het RIVM zijn veehouders voor meer dan de helft verantwoordelijk voor de stikstofneerslag rondom gevoelige natuur in Nederland.

Minister Van der Wal voor Stikstof en minister Slaghouwer voor Landbouw zeggen dat er drie mogelijkheden zijn voor de boeren: verduurzamen, verplaatsen of stoppen met hun onderneming. Het plan van het kabinet moet ervoor zorgen dat in 2030 voor minstens 50 procent minder stikstof wordt uitgestoten. Dat betekent dat in diezelfde periode boeren 40 procent minder moeten gaan uitstoten, wat neerkomt op 30 procent minder vee in Nederland. Minister Van der Wal laat weten dat het om “richtinggevende doelen” gaat en dat de provincies verantwoordelijk zijn voor het beleid.

2019

Bijna drie jaar geleden bepaalde de Raad van State al dat het stikstofbeleid in Nederland niet goed genoeg was. Volgens de Raad kon het niet langer dat er vergunningen werden verstrekt aan boeren en bouwprojecten in de buurt van kwetsbare natuur, met de verwachting dat maatregelen voor natuurherstel de stikstofuitstoot wel zouden compenseren. De uitspraak van de Raad van State had grote gevolgen voor verschillende bouwprojecten en vele veehouders.

Voor de aanpak van het stikstofprobleem wordt 24,3 miljard euro uitgetrokken, bovenop de 7 miljard dat al eerder was vrijgemaakt. Dit geld wordt onder andere gebruikt voor boeren die niet langer kunnen ondernemen als gevolg van de maatregelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *