In oktober kondigde het kabinet de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aan. Deze regeling is bedoeld om energie-intensieve mkb’ers te helpen bij hun hoge energierekening. Zij zouden een compensatie krijgen van 50% van de kostenstijging van het energieverbruik, wanneer deze kosten gelijk of hoger zouden zijn dan 12,5% van de omzet van de onderneming. Nu is er goed nieuws voor deze groep mkb’ers: in tegenstelling tot wat er eerder werd aangegeven hoeft de energiekostenstijging nu slechts 7% van de omzet te bedragen om in aanmerking te komen.

Aanpassing in meerekenen energiebelasting

Volgens minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens heeft dat te maken met de manier waarop de energiebelasting wordt meegerekend. Dit is een vast deel van de energiekosten, dat niet in dezelfde mate stijgt als de verbruikskosten, maar eerst wel als variabel deel van de kosten werd meegerekend. Dat is nu aangepast, zodat de energiekostenstijging nu maar overeen hoeft te komen met 7% van de omzet. De doelgroep voor de regeling is volgens het kabinet nog steeds hetzelfde. Het gaat om enkele tienduizenden kleinere mkb’ers.

Er werd door het kabinet al eerder aangegeven dat er meer tijd nodig is om de regeling uitvoerbaar te kunnen presenteren. Bovendien spelen er EU-staatssteunregels mee, om goedkeuring te krijgen. Dit leidt ertoe dat er langer over gedaan wordt om precies uit te werken hoe de regeling werkt. Dat heeft onder andere tot gevolg dat de regeling waarschijnlijk pas in het tweede kwartaal van 2023 wordt ingevoerd.

Het goede nieuws voor ondernemers is dat de TEK vervolgens met terugwerkende kracht vanaf november 2022 tot en met december 2023 gaat gelden. Ondernemers die in aanmerking komen zullen de bedragen dus moeten voorschieten, maar kunnen daarna alsnog rekenen op de tegemoetkoming.

Voorwaarden voor mkb’ers

De TEK-vergoeding is er voor bedrijven met maximaal 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan €50 miljoen. Zij moeten jaarlijks minimaal 5.000 kuub gas of 50.000 kilowattuur aan elektriciteit afnemen. De drempelprijsstijging voor gas bedraagt €1,19 per kuub gas en €0,35 per kilowattuur elektriciteit. Bij een prijsstijging boven die bedragen, in combinatie met de vereiste dat totale energiekostenstijging minimaal 7% van de omzet bedraagt, kunnen ze aanspraak maken op de vergoeding. Het maximaal te ontvangen bedrag bedraagt €160.000.

Het kabinet erkent dat de ondernemers de kosten eerst voor moeten schieten. Daarom is aangegeven dat deze ondernemers coulance mogen verwachten als ze bijvoorbeeld vragen om belastinguitstel. Bovendien is financiële dienstverleners zoals banken gevraagd om sneller en soepeler om te gaan met het verstrekken van liquiditeit zoals voorschotten. Ten slotte heeft het kabinet €500 miljoen extra beschikbaar gemaakt aan financiering voor verduurzaming, samen met een MBKB Groen-regeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *