Rob Arnoldus Adrianus Jetten (1987, Veghel) is minister voor Klimaat en Energie. In zijn tweede jaar als Kamerlid volgde Jetten in 2018 Alexander Pechtold op als fractievoorzitter van D66. Zijn nieuwste functie bekleedt de voormalig fractievoorzitter sinds 10 januari 2022.

Voordat Jetten als beleidsmedewerker voor de D66-fractie begon, studeerde hij bestuurskunde aan de Radboud Universiteit en werkte hij als managementtrainee en later als adviseur en regiomanager bij ProRail. Tussen 2010 en 2017 was Rob Jetten gemeenteraadslid en fractievoorzitter in de Nijmeegse gemeenteraad. Na de verkiezingen in 2017 was Jetten woordvoerder voor klimaat, energie en
gas, spoor democratische vernieuwing en Economische Zaken.

Rob Jetten is een van de jongste ministers die Nederland ooit gekend heeft. De klimaatdrammer – een titel die oud-Kamerlid en VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff hem gaf toen zijn partij hun onvrede over de
nieuwe klimaatregelen wilde laten blijken – ontwikkelde zijn interesse in het klimaat tijdens zijn studiejaren. ”Toen ik lid werd van de gemeenteraad, al tijdens mijn studiejaren, kwam ik in aanraking met allerlei milieudossiers, zoals afvalscheiding en meer groen in de stad. Daarna heb ik er steeds meer over gelezen, steeds meer films gezien. Je schrikt je rot over het tempo waarin wij onze planeet hebben leeggeroofd.”

Sinds de Tweede Kamerverkiezingen in januari 2022 wordt Jetten ook wel gezien als de tweede man, achter Sigrid Kaag. Jetten zette zelf een stap opzij, zonder lijstrekkerschapsverkiezingen. Jetten: ”Ik vind mezelf ondergeschikt aan de inhoudelijke resultaten die ik graag met de partij wil bereiken.” Jetten wacht geen gemakkelijke klus als minister voor Klimaat en Energie. Het kabinet wil de uitstoot van Co2 met 55 procent terugbrengen voor 2030 en stappen zetten voor de bouw van twee kerncentrales. Dit allemaal om koploper van Europa te worden bij het tegengaanvan de opwarming van de aarde. 

Foto D66