Marc Bolderman (1975) is een ondernemer in de mobiliteitssector. Bolderman is de oprichter en directeur-grootaandeelhouder van Willemsen-De Koning, dat dagelijks tienduizenden passagiers door heel Nederland vervoert. Daarbij specialiseert het in zorgvervoer, Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en werknemersvervoer, waarbij het al dan niet ook zelf als vervoersregisseur optreedt.

Jaarlijks leggen de chauffeurs van Willemsen-De Koning meer dan honderd miljoen kilometer af. Om dat op milieutechnisch verantwoorde wijze te kunnen doen, investeert Marc Bolderman veelvuldig in verduurzamingsmaatregelen. In zijn sector trekt Bolderman dan ook de kar als het aankomt op verduurzaming.

Als een van de eerste mobiliteitsbedrijven voor de zorgsector investeerde Willemsen-De Koning onder leiding van Marc Bolderman begin jaren 2010 in de vergroening van zijn wagenpark. Door zorgvervoer voor een aanzienlijk deel uit te voeren met voertuigen die over een duurzame aandrijving beschikken, bereiken Bolderman en Willemsen-De Koning een forse besparing op de CO2-uitstoot. Elke dag voeren zij immers tienduizenden ritten uit, zo veel mogelijk op duurzame wijze.

De combinatie zorgvervoer en duurzaamheid stelt echter hoge eisen aan de voertuigen. Niet alleen moet de aandrijfbron groen zijn, ook in praktisch opzicht moeten deze voertuigen geschikt zijn voor deze bijzondere vorm van vervoer. Wie bijvoorbeeld slecht ter been is, heeft baat bij een lage vloer en instap, zodat het eenvoudig is om in- of uit te stappen. Omdat deze combinatie aanvankelijk niet beschikbaar was, nam Marc Bolderman met Willemsen-De Koning zelf het voortouw. In samenwerking met een grote Duitse autofabrikant ontwikkelde Bolderman voertuigen die aan al deze eisen voldeden en binnen twee maanden konden de chauffeurs van WdK ermee de weg op.   

Ook op andere manieren trachten Marc Bolderman en Willemsen-De Koning een duurzame werkwijze te hanteren. Zo werken zij in hun rol als vervoersregisseur te allen tijde aan een optimale ritplanning, waarin zij het aantal verplaatsingen zonder passagiers tot een minimum terugbrengen. Ook analyseren en verbeteren zij waar mogelijk het rijgedrag van chauffeurs, zodat deze passagiers veilig én duurzaam naar hun bestemming brengen. Daarnaast verwerken zij de afvalstoffen van de eigen werkplaats – die het meer dan tweeduizend voertuigen tellende wagenpark onderhoudt – op duurzame wijze.

Marc Bolderman
Marc Bolderman