Heleen de Coninck is klimaatonderzoeker en is sinds januari 2020 professor aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Daarnaast doceert de Coninck sinds 2012 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is ze sinds 2011 Board Member bij de non-profit organisatie Climate Strategies. Deze organisatie heeft als doel het verbeteren van beleid rondom klimaatverandering, energie en duurzame ontwikkeling.

Heleen C. de Coninck is geboren op 22 januari 1977 te Wageningen. Voordat De Coninck terechtkwam bij de TU in Eindhoven is zij verbonden geweest aan verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten. Zo begon zij in 1995 met studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, hier behaalde ze in 2001 haar masters in Scheikunde en Milieuwetenschappen.

Tijdens haar eerste periode aan de Radboud Universiteit als student, begon de Coninck in 2000 haar carrière als onderzoeker bij het Max Planck Institute for Chemistry in Mainz. Een onderzoekscentrum dat zich focust op chemische processen in het aardsysteem, met name in de biosfeer en de atmosfeer. Na onderzoek te hebben gedaan aan dit instituut ging de Coninck aan de slag bij het Energy research Centre of the Netherlands. Hier werkte zij als onderzoeker van 2001 tot en met 2007, met een focus op klimaatbeleid, energie & ontwikkeling en de vastlegging & opslag van CO2.

Gedurende diezelfde periode kreeg de Coninck  de mogelijkheid om deel uit te maken van een onderzoeksteam van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Het door de Verenigde Naties in het leven geroepen lichaam is leidend in het onderzoek naar klimaatverandering en het in kaart brengen hiervan. De Coninck maakte van 2002 tot 2005, als Scientific Officer, deel uit van een Technical Support Unit die rapporteerde aan het IPCC. In dit onderzoeksteam was zij Scientific officer voor een rapport over het afvangen en opslaan van koolstofdioxide.

Voordat de Coninck in 2008 de positie van Group manager innam bij het Energy research Centre of the Netherlands, bracht zij in 2006 nog een bezoek aan Princeton Environmental Institute als visiting student research collaborator en begon ze in datzelfde jaar aan haar PhD Earth and Life Sciences aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Haar PhD rondde ze in 2009 af terwijl ze van 2008 tot en met 2012 actief was voor het Energy research Centre of the Netherlands als, achtereenvolgens, group manager en programme manager.

In 2012 keerde Heleen de Coninck terug bij de Radboud Universiteit Nijmegen, dit keer als associate professor. Hier doceerde zij en deed ze onderzoek naar  innovatie, technologie en klimaatverandering en duurzaamheid. Gedurende haar tijd in Nijmegen heeft de Coninck bijgedragen aan verschillende projecten, waaronder het IPCC Special Report on limited warming to 1.5C in 2018.

Tegenwoordig is de Coninck nog maar één dag in de week aan het werk voor de Radboud Universiteit, waar zij met promovendi onderzoek doet naar de maatschappelijke aspecten van CO2-opvang en -opslag in een staalfabriek. De rest van de tijd werkt ze als hoogleraar aan de Technische Universiteit van Eindhoven, waar ze meer ruimte krijgt voor haar werk voor het IPCC.

Naast haar professionele carrière als onderzoeker was de Coninck onder andere van 2011 tot en met 2017 actief voor de politieke organisatie de Wiardi Beckman Stichting. Dit is een stichting die zich op verschillende manieren bezighoudt met sociale democratie, bijvoorbeeld door het organiseren van debatten en seminars met mensen uit de wetenschap en het openbaar bestuur. Daarnaast draagt de stichting bij aan de verkiezingsprogramma’s van de PvdA.

ru.nl