Eric Wiebes was tussen oktober 2017 en januari 2021 Minister van Economische Zaken en Klimaat namens de VVD. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor een evenwichtige economische groei, voor de ordering van het economische leven, voor klimaat en energie en voor technologische innovatie. Wiebes werkt in deze functie nauw samen met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer van het CDA. Voordat Wiebes Minister werd was hij staatssecretaris van financiën.

Eric Derk Wiebes is geboren op 12 maart 1963 in Delft en groeide op in Muiderberg. Van 1975 tot 1981 ging hij naar de middelbare school in Bussum en als zoon van een kernfysicus heeft Wiebes na zijn middelbare school zelf ook een exacte studie gevolgd. Hij heeft werktuigbouwkunde gestudeerd aan de TU in delft en hij deed later nog een Master bedrijfskunde in Frankrijk aan het instituut INSEAD.

Wiebes werkte voordat hij vast de politiek in ging voor grote bedrijven zoals Shell en  McKinsey. In 1987 begon hij als energy engineer bij Shell, hier vertrok hij in 1989 om in 1990 als consultant bij McKinsey & Company aan de slag te gaan. Na zijn tijd bij McKinsey vervolgde Wiebes zijn carrière in het bedrijfsleven bij OC&C Strategy Consultants. Hier begon hij 1993 en werd hij na drie jaar, in 1996, vennoot.

In 2004 begon Wiebes bij het ministerie van Economische Zaken. Hier heeft hij de functies directeur Marktwerking en plaatsvervangend secretaris-generaal bekleed. Als plaatsvervangend secretaris-generaal was Wiebes onder andere verantwoordelijk voor de ict/bedrijfsvoering, uitvoeringsorganisaties  en de reorganisatie van het departement en de buitendiensten. Tot slot werd hij in 2009 nog interim-directeur Communicatie.

Na zijn bezigheden bij het ministerie van Economische zaken werd Eric Wiebes in 2010 wethouder Verkeer en Vervoer van Amsterdam. In deze rol beheerde hij de portefeuilles Noord/Zuidlijn, verkeer, vervoer, infrastructuur, luchtkwaliteit  en ict. Uiteindelijk werd Wiebes in 2014 staatssecretaris van Financiën.

Naast zijn partijpolitieke functies was Wiebes van 2004 tot en met 2009, en in 2013, lid van adviescommissie Critical Review Team (CRT). Dit is een commissie die de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu adviseert over de lange termijnontwikkeling van het spoor.

Wiebes is met zijn vriendin woonachtig in Den Haag en heeft twee kinderen. In zijn vrije tijd houdt hij ervan om te gaan fietsen om het werk los te kunnen laten.