Eduardus Hermannes Theresia Maria Nijpels (Den Helder, 1950) is voormalig politicus en voorzitter van het Klimaatberaad. Het Klimaatberaad coördineerde het traject om tot een nationaal Klimaatakkoord te komen. Dit overlegorgaan bestond uit voorzitters van de sectortafels en maatschappelijke organisaties, overheden en ngo’s. Als voorzitter van dit Nederlands Klimaatakkoord pleitte Ed Nijpels onder andere voor een noodwet om problemen op het Nederlandse stroomnet te voorkomen.

Ed Nijpels studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht, alvorens hij als leraar maatschappijleer op een middelbare school in Roosendaal aan de slag ging. In 1968 werd Nijpels al lid van de VVD en in 1976 werd hij lid van de gemeenteraad van Bergen op Zoom. Een jaar later nam hij plaats in de Tweede Kamer.

Helemaal onbesproken was Nijpels niet. In 1978 pleitte hij dat het niet langer verboden zou moeten zijn seksuele relaties met minderjarigen aan te gaan. Volgens Nijpels zouden kinderen zelf mogen kiezen of ze seksuele relaties met volwassen willen aangaan. Regelmatig haalde Ed Nijpels het nieuws met soortgelijke uitspraken in de jaren erna.

In 1990 werd Ed Nijpels verkozen tot burgemeester van Breda. Deze functie bekleedde hij vijf jaar lang om later aan de slag te gaan als directeur van een arbodienst. Tijdens deze gehele periode was Nijpels ook voorzitter van het Wereld Natuur Fonds. In 1999 werd Nijpels Commissaris der Koningin in Friesland. De oud-politicus kreeg meerdere koninklijke onderscheidingen. Zo werd hij iun 1989 benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en is hij commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding kreeg hij vanwege zijn bijdrage aan natuurbescherming- en ontwikkeling tijdens zijn periode als voorzitter van het Wereld Natuur Fonds.

Foto Energie-Nederland