Bart Jan Hoevers (1971) is sinds 1 september 2017 lid van de Raad van Bestuur en directeur van de landelijke gasnetbeheerder Gasunie Transport Services (GTS). Dit is de landelijke beheerder van het gasnetwerk. Los van de huidige gastransportdiensten houdt deze divisie zich ook bezig met de behoefte aan transportcapaciteit voor de toekomst. In deze functie volgde hij Annie Krist op, die van 2011 tot 2017 CEO was van GTS.

Hoevers begon zijn carrière in 1996, na het afronden van zijn opleiding monetaire economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen, als beleidsmedewerker bij de Nederlandsche Bank. Hier hield hij zich onder andere bezig met landenrisico en exportkredietverzekering. Hoevers werkte uiteindelijk bij de Nederlandsche bank tot 2001, waarna hij aan de slag ging bij het ministerie van Financiën.

Bij het ministerie hield Hoevers zich al bezig met staatsdeelnemingen met aankoop en herstructurering. Dit deed hij voor staatsdeelnemingen zoals Tennet, het Havenbedrijf Rotterdam en dus ook voor Gasunie. Na zijn managersrol bij het ministerie vervolgde hij in 2007 zijn carrière bij de Gasunie, hier bekleedde Hoevers verschillende functies op de gebieden van regulering, business development en management van joint ventures. Uiteindelijk werd hij tien jaar na zijn start bij Gasunie benoemd tot CEO.

Als directeur van de GTS staat Hoevers nu weer in contact met het ministerie van financiën, de Nederlandse Staat is namelijk aandeelhouder van Gasunie. De benoeming van Hoevers als directeur had dan ook de goedkeuring nodig van de minister van Financiën.

Wat betreft zijn werk in de raad van bestuur, is Hoevers verantwoordelijk voor de Unit Operations en Projects. Naast zijn rol bij Gasunie is hij ook nog Bestuurslid van het Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van alle elektriciteit- en gasnetbeheerders van Nederland. Daarnaast is Hoevers ook nog Bestuurslid van het European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG). In deze organisatie worden 45 gasnettransmissienetbeheerders uit 26 verschillende Europese landen vertegenwoordigd. Het ENTSOG heeft als doel Europese handel in gas te bevorderen, hiervoor ontwikkelen zij onder andere meerjarige ontwikkelingsplannen voor grensoverschrijdende gasnetwerken.

gasunietransportservices.nl