Arno van Haasterecht is de CEO van personenvervoerder Trevvel. Trevvel is gevestigd in Rotterdam, van waaruit het gestaag zijn werkgebied heeft verruimd sinds het in 2018 werd opgericht. Anno 2023 is het daardoor in Nederland een van de grotere namen in de doelgroepenvervoersbranche, het vervoerstype waarin het is gespecialiseerd. De gemeente Rotterdam was de eerste opdrachtgever van Trevvel en blijft een voorname partner. Daarentegen verzorgt Trevvel nu ook voor de gemeente Capelle aan den IJssel het doelgroepenvervoer en voor verschillende zorginstellingen in de regio Rijnmond het zogenaamde zittend ziekenvervoer, dat wil zeggen ziekenvervoer waaraan geen ambulance te pas komt.

Duurzaam doelgroepenvervoer

Daarbij vindt het vervoer van Trevvel indien mogelijk op duurzame wijze plaats. Daartoe heeft het onder meer de beschikking over een eigen vloot van elektrische voertuigen. Aangezien deze vervoersmiddelen niet alleen duurzaam maar ook geschikt voor zorg- en doelgroepenvervoer moeten zijn, is Trevvel alert op de spaarzame nieuwe modellen op de markt. Op aangeven van leveranciers test het deze modellen dan ook regelmatig uit, waardoor het zowel de mogelijkheden voor eigen gebruik als voor zijn partners verruimt. Deze partners beloont het bovendien met een hoger tarief voor hun duurzaam verreden kilometers. Op verscheidene wijzen levert het zo een bijdrage aan de verduurzaming van de vervoerssector.

DHL

Voordat Arno van Haasterecht in 2019 CEO van Trevvel werd, was hij Manager Operations & Operational Excellence bij pakketbezorger DHL. Daar gaf Van Haasterecht functioneel leiding aan veertien Terminal Managers, die op hun beurt meer dan tweeduizend medewerkers aanstuurden. Ook droeg hij de verantwoordelijkheid over een budget van circa tweehonderd miljoen euro en was hij lid van het Tender Review Board Nederland, dat overheidsaanbestedingen beoordeelde. Namens DHL nam hij bovendien deel aan de cao-onderhandelingen.

Dit alles was het hoogtepunt van een meer dan tien jaar durende loopbaan bij DHL. Arno van Haasterecht begon namelijk in 2008 als Operations Manager, maar groeide geleidelijk door binnen de gelederen. Zo bekleedde Van Haasterecht onder meer de functie van Terminal Manager, wat betekent dat hij leidinggaf aan de meer dan tweehonderdvijftig medewerkers van een DHL-sorteercentrum. Later was hij ook Cluster Manager. In die rol stond hij aan het hoofd van de cluster Zuid/West, waar drie DHL-sorteercentra onder vielen en waardoor hij direct en indirect circa zeshonderdvijftig medewerkers aanstuurde.

Defensie

De eerste jaren van zijn carrière was Arno van Haasterecht officier bij Defensie. In die hoedanigheid leidde hij een gevechtseenheid van meer dan dertig soldaten, bijgestaan door vijf onderofficieren. Die functie bekleedde hij tot 2002, maar zijn betrokkenheid bij Defensie duurde nog enkele voort. Ook gedurende zijn tijd als Afdelingsmanager bij FloraHolland was hij namelijk nog pelotonscommandant bij de Nationale Reserves, voordat hij in 2008 definitief dit hoofdstuk afsloot en achtereenvolgens voor DHL en Trevvel aan de slag ging.

Arno van Haasterecht (foto: Trevvel)