Foto Pixabay

Het afvalverwerkingsbedrijf Attero heeft met een investering van 100 miljoen euro een nieuwe stoomturbine geplaatst bij hun afvalverwerkingsinstallatie bij Moerdijk. Minister-president Mark Rutte opende gisteren de nieuwe turbine door symbolisch de gaskraan dicht te draaien en de stoomkraan open te zetten. De warmte die vrijkomt bij de afvalverbranding kan namelijk worden ingezet voor het verwarmen van woningen door middel van stadsverwarming, zodat deze woningen van het gas af kunnen. Dankzij de stoomturbine kan de warmte ook worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit voor maximaal 400.000 woningen. Daarnaast zal ook warmte worden geleverd aan nabijgelegen bedrijven.

Stadsverwarming alternatief voor Gronings gas

Nu de gaswinning in Groningen wordt stopgezet, moeten de komende jaren vele woningen op alternatieve warmtebronnen overstappen. Het meest voorkomende alternatief in Nederland zijn op dit moment de verschillende warmtenetten, ook wel bekend als stadsverwarming. Door middel van restwarmte die vrijkomt in de industrie of bij het opwekken van elektriciteit wordt water verwarmd en door middel van buizen naar de aangesloten woningen getransporteerd. Het afgekoelde water wordt door andere buizen weer naar de bron gevoerd. Ook bij afvalverwerking komt hitte bij de verbranding vrij. Omdat afvalverbranding in veel gevallen nog noodzakelijk is, is het nuttig gebruiken van de daarbij vrijkomende warmte een efficiƫnte manier om de vraag naar andere energiebronnen terug te dringen.

Duurzame toekomst Amernet

De afvalverwerkingscentrale bij Moerdijk kan voldoende warmte leveren om als hoofdwarmtebron te worden aangesloten op het Amernet, het grootste regionale warmtenet in Noord-Brabant. Nu wordt deze rol vervuld door kolen- en biomassacentrale ‘Amercentrale’ bij Geertruidenberg. De politiek streeft naar het sluiten van alle kolencentrales in Nederland voor 2030, zodat RWE, eigenaar van de Amercentrale, druk bezig is om de kolen te vervangen door biomassa. Ook het gebruik van biomassa en de subsidie die hiervoor gegeven wordt ligt echter onder druk, zodat de toekomst van de centrale onzeker is. De afvalverbrandingsinstallatie bij Moerdijk kan een subsidieloos alternatief bieden. Critici stellen dat ook het verbranden van afval binnen afzienbare tijd zal verdwijnen vanwege de transitie naar een circulaire samenleving. In de praktijk kampen echter veel landen met een tekort aan verwerkingsmogelijkheden, waardoor veel afval wordt gestort. De centrale van Attero bij Moerdijk kan dankzij de strategische ligging aan het Hollands-Diep veel afval uit het buitenland invoeren, waardoor stort wordt voorkomen en er in Nederland energie mee kan worden opgewekt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *