Foto Pixabay

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft geen toestemming gegeven voor de aanleg van een hoogspanningskabel die een Nederlandse elektriciteitscentrale direct met het Belgische stroomnet zou moeten verbinden. Het gaat om de Clauscentrale C (aardgas) in Maasbracht, Limburg. België kampt al een tijd met dreigende stroomtekorten wegens onderhoud aan de kerncentrales. Bovendien wil men deze centrales over vijf jaar helemaal sluiten. RWE, eigenaar van de Clauscentrale, zag daarom een mogelijkheid voor gegarandeerde afzet voor de komende jaren, maar dit plan vindt voorlopig geen doorgang.

Nodig voor Nederlandse leveringszekerheid

De voornaamste reden voor minister Wiebes om geen toestemming te verlenen, is de verwachting dat Nederland zelf de centrale hard nodig zal gaan hebben. In 2030 mag geen enkele elektriciteitscentrale in Nederland meer kolen verstoken, wat in de praktijk waarschijnlijk betekent dat alle vier resterende kolencentrales gesloten zullen zijn, in navolging op de Hemwegcentrale eind vorig jaar. De minister rekent erop dat gascentrales de rol van regelbaar vermogen in de energiemix zullen overnemen.

In 2030 is de verwachting dat ongeveer 70% van het Nederlandse opwekkingsvermogen voor elektriciteit uit weersafhankelijke middelen bestaat (windgeneratoren, PV-panelen). Het belang van daarnaast ook niet-weersafhankelijk regelbaar vermogen is groot, omdat er anders niets meer beschikbaar is op de momenten dat het niet waait en donker is (Dunkelflaute). De Clauscentrale kan deze rol niet voor zowel Nederland als België vervullen, wanneer beide landen tegelijk met tekorten kampen. Iets wat, zoals uit historische weerdata in de recentste Monitoring Leveringszekerheid van netbeheerder TenneT blijkt, niet uitzonderlijk is.

Naast dit hoofdbezwaar voorziet de minister ook problemen met storingen door een nabijgelegen hoogspanningskabel, en de gemeente waar deze aangelegd zou moeten worden (Echt-Susteren) heeft een ander bestemmingsplan voor het gebied.

Belang regionale samenwerking

Dat Nederland deze capaciteit zoveel mogelijk voor zichzelf beschikbaar wil houden is opvallend in het kader van de in januari gepubliceerde Monitoring Leveringszekerheid 2019. Daarin stelde TenneT dat het belang van internationale samenwerking en afstemming van energiebeleid steeds groter wordt, om de fluctuerende opbrengsten van wind- en zonne-energie adequaat te kunnen opvangen.

Import wordt volgens het rapport noodzakelijk om de Nederlandse leveringszekerheid te waarborgen, en dit geldt ook voor veel buurlanden. Door het vermogen van de Clauscentrale zoveel mogelijk voor eigen gebruik te bewaren, wordt in dit geval geen gehoor gegeven aan de oproep van TenneT. Als dit een gebruikelijke ontwikkeling wordt in Europa, zal de mogelijkheid tot import waar veel landen in hun energiebeleid van uitgaan mogelijk lager uitvallen dan voorzien.

Overigens was RWE van plan om over 5 jaar de centrale ook in het geheel van het Nederlandse net af te koppelen, omdat men een grotere constante vraag vanuit België verwacht. Desondanks zal de centrale vanaf oktober 2020 ook in Nederland weer continu stroom leveren, na een lange tijd uitgeschakeld te zijn geweest (‘in de mottenballen’) wegen ongunstige marktomstandigheden. De overgang naar hernieuwbaar en het sluiten van de kolencentrales zorgt voor nieuwe prikkels om gascentrales weer op te starten.

, , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *