Foto Pixabay

Amsterdam loopt een investering van 130 miljoen euro mis door het uitwijken van een nieuwe kabelfabriek naar de Eemshaven. De TKH Group, eigenaar van de nieuwe kabelfabriek, moest uitwijken naar de Groningse haven door een tekort aan energie in de hoofdstad. Daarnaast zou de bouw nog minimaal drie jaar worden uitgesteld vanwege het lange vergunningstraject. Het beoogde terrein ligt namelijk vlakbij Natura 2000-gebieden, waar strenge stikstofnormen gelden die bouwwerkzaamheden belemmeren. In de Eemshave heeft TKH deze obstakels niet.

Tegenvaller voor Amsterdam

TKF Group investeert 130 miljoen euro in de Eemshaven. De fabriek moet kabels gaan produceren voor offshore-windparken om windturbines in deze parken met elkaar te verbinden. Met de bouw van de fabriek worden zo’n 150 banen gecreëerd volgens TKF. De fabriek moet per jaar 1200 kilometer zeekabel produceren.

Voor Amsterdam is de keuze voor de Eemshave een volgende tegenvaller op het gebied van elektriciteit. Amsterdam zette eerder al een streep door de bouw van complete woonwijken, vanwege een tekort aan stroom. Vorig jaar al vroeg de gemeente Amsterdam het kabinet te investeren in het elektriciteitsnetwerk om dit soort problemen te voorkomen.

Door de verplaatsing naar de Eemshaven ontstaat ook voor TKH een groter risico. Het bedrijf uit Haaksbergen wilde namelijk in fases investeren in de nieuwe fabriek, maar moet nu in een keer investeren in een nieuwe fabriek. TKH-ceo Alexander van der Lof: “Aanvankelijk wilden we halffabricaten vervoeren vanuit onze fabriek in Lochem. Omdat het lastig is om via binnenwater in de Eemshaven te komen, is in eerste instantie de locatie daar afgevallen. Door nu in één keer te investeren, is het transport van halffabricaat grotendeels niet meer nodig, waardoor de Eemshaven weer in beeld kwam.’’

Capaciteit

De kabelfabriek moet tot minimaal 2030, maar waarschijnlijk tot en met 2050, voldoende capaciteit hebben om te voldoen aan de vraag naar stroomkabels. De afgelopen jaren heeft TKH Group de productie al vervijfvoudigd, maar merkt dat de marktvraag nog steeds stijgt. Volgens Van der Lof komt deze constante stijgende vraag doordat landen aan de ambitieuze klimaatdoelen willen voldoen. “Er is een grote mismatch ontstaan tussen de klimaatdoelstellingen en de benodigde investeringen in infrastructuur. Als je doorrekent hoeveel elektriciteitsopwekking er nodig is om de energietransitie te laten slagen, dan zie je dat we bij lange na niet de benodigde capaciteit aan netwerken en kabels hebben,’’ aldus Van der Lof.

Een officieel akkoord met de Eemshaven is er overigens nog niet. Volgens van der Lof is dit echter een kwestie van tijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *