Er zijn al langere tijd plannen om de snelweg langs de Domstad te voorzien van extra rijstroken, experts twijfelen echter of een dergelijke investering wel de moeite waard is. Hiernaast zijn er ook tegengeluiden van de lokale bevolking tegen de plannen. Bij het verbreden van de A27 zou namelijk een deel van het wandelgebied Amelisweerd moeten verdwijnen. Ook zou het niet bijdragen aan een duurzame toekomst voor de stad. Minister Cora van Nieuwenhuizen, van infrastructuur, hoopt echter het fileprobleem met extra rijbanen te kunnen oplossen.

Afgelopen zondag fietste een groep van tweeduizend inwoners gezamenlijk vanaf het Centraal Station Utrecht naar het bosgebied bij Amelisweerd uit protest. Hiermee wilden de deelnemende bewoners de boodschap uitdragen dat er meer alternatieven zijn om mobiliteit te realiseren. Volgens critici zouden de voordelen van de extra rijbanen niet opwegen tegen de nadelen. Zo zouden er enkel fileproblemen zijn tijdens de spits, wat niet opweegt tegen de 1,5 miljard die het project zou moeten kosten.

Bert van Wee: “Door de coronacrisis zijn oude gewoontes doorbroken”

Ook professor Bert van Wee van de Technische Universiteit van Delft betwijfelt de voordelen van het aanleggen van meer snelwegen: “Als het reizen in de spits blijvend afneemt, is de uitbreiding van de A27 minder rendabel. Ik zou daarom zeggen: wacht minstens tot een jaar nadat de coronacrisis over is, en onderzoek of het nog wel rendabel is.” Hierbij geeft hij ook aan dat mensen door de coronacrisis wellicht vaste gewoontes hebben doorbroken en dat werknemers en werkgevers bijvoorbeeld meer ervaren zijn geworden in het thuiswerken.

Volgens Carlo van de Weijer, professor aan de Technische Universiteit van Eindhoven, komt het totaalplaatje van de kosten en de baten helemaal niet uit. Hij is van mening dat dit soort projecten voortkomen uit prestigedoeleinden en een verkeerd beeld van de situatie. Dit terwijl er ook alternatieven zijn: “ Het alternatief is dat je binnen de mogelijkheden wat bijschaaft en gewoon accepteert dat het in de spits best vast kan lopen. Die spitsrijders moeten zich maar aanpassen of anders hun last dragen.”

Meer snelwegen lossen problemen niet op

Gijs Diercks, van het transitie-instituut DRIFT van de Erasmus Universiteit, lijkt de mening van de twee professoren te delen: “Al decennia is de overtuiging dat meer asfalt de oplossing is om verkeersknelpunten te verlichten, terwijl we allang weten: meer asfalt is meer verkeer. Structurele oplossingen liggen in spreiding, een andere woon-werkrelatie, en het stimuleren van alternatieven voor individuele automobiliteit.” Er kan dus geconcludeerd worden dat dergelijke plannen voor het uitbreiden van het wegennetwerk vraagtekens oproept bij menig mobiliteitsexpert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *