Uit een onderzoek van het AD blijkt dat het overgrote deel van de zonneparken in Nederland eigendom is van buitenlandse organisaties. Zo zou 79 procent van de 33 grootste zonneparken in handen zijn van Chinese, Duitse, Engelse en Scandinavische investeringsfondsen en projectontwikkelaars. Buitenlandse organisaties kopen veel Nederlandse zonneparken op, of ze kopen Nederlandse grond om nieuwe parken op te bouwen. Hiermee gaat zowel de winst uit deze parken als veel subsidiegeld naar deze buitenlandse partijen.

Veel winst en subsidies gaan door het bezit van buitenlandse partijen verloren. Alles bij elkaar opgeteld krijgen de 33 grootste parken 1,1 miljard euro aan subsidie. Van dit geld blijft slechts 17% in Nederland, de andere 83 procent verdwijnt naar het buitenland. Hiermee verdwijnt dus ongeveer 889 miljoen euro subsidie naar het buitenland. Hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid van de Erasmus universiteit in Rotterdam, Jan Rotmans, geeft hierbij aan dat het merendeel van de nieuwe parken in Nederland ook in handen komt van buitenlandse investeerders.

Rotmans: “onze subsidies zijn een melkkoe voor deze investeerders.”

Rotmans vervolgt dat een groot deel van de rendementen uit de zonnevelden wegstroomt naar de buitenlandse partijen. Hiermee verdwijnt veel geld, wat voor ook de regio kan zijn, naar het buitenland. Eén van de redenen waarom veel parken in handen komen van investeerders is omdat landeigenaren er veel geld mee kunnen verdienen. Het aantal zonnevelden in Nederland zal de komende jaren alleen maar toenemen. Volgens het AD bieden de ontwikkelaars soms wel 10.000 euro per hectare land aan boeren. Een boer die 25 hectare land verpacht kan hier op jaarbasis ongeveer 200.000 euro mee verdienen.

Een andere reden waarom Nederland erg aantrekkelijk is voor buitenlandse investeerders is dus vanwege de subsidies van de Nederlandse overheid. Nederland verschaft jaarlijks miljarden euro’s aan subsidies die moeten bijdragen aan de energietransitie. Nederlandse ontwikkelaar Bronnen VanOns probeert duurzame energieproductie in Nederland te houden. De organisatie is een coöperatieve ontwikkelaar van wind- en zonneparken, die wil dat minstens de helft van alle groene energieproductie in handen komt van de lokale bevolking. Directeur Egbert Ludwig geeft hierbij wel aan dat de energiemarkt een vechtmarkt is met veel concurrentie.

Ruim de helft van nieuwe zonneparken komt ook in buitenlands bezit

De komende jaren zullen er veel zonneparken bijkomen, volgens het AD zal ruim de helft van de 29 grootste zonneparken ook weer in buitenlands bezit komen. Naar verwachting zal het percentage zonneparken in buitenlandse handen zelfs nog hoger komen te liggen. Volgens Ludwig zijn het de overheidssubsidies die het bouwen van nieuwe zonneparken voor commerciële ontwikkelaars zo interessant maken: “De overheid strooit zo kwistig met geld dat je er een prachtige businesscase mee hebt, met rendementen tot soms wel 15 procent.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *