Veel eigenaren van zonnepanelen maken zich zorgen over de toekomst van de salderingsregeling. De salderingsregeling stelt huiseigenaren in staat om overtollige stroom die ze opwekken te verkopen aan de energieleverancier. De regeling dreigde te verdwijnen door voorstellen van demissionair minister Jetten van Klimaat en Energie, die voorstelde de regeling vanaf 2025 geleidelijk af te bouwen tot 2031. Het lijkt er nu op dat de Eerste Kamer deze afschaffing niet zal steunen.

Waarom het behoud van de salderingsregeling van belang is

In een debat bij Op 1 benadrukt Ferd Crone, in de Eerste Kamer namens GroenLinks-PvdA, het succes van de regeling: ‘De regeling werkt uitstekend. Nu zonnepanelen betaalbaarder worden voor lagere inkomensgroepen en huurders, kunnen we deze steun niet wegnemen.’ Crone staat open voor een versobering van de regeling maar vindt een totale afschaffing onverantwoord.

Tekke Panman van BBB voegt in datzelfde debat toe dat het eerst nodig is om netcongestie aan te pakken voordat dergelijke maatregelen genomen worden. Hij beschouwt de voorgestelde afbouw als een belastingmaatregel die uiteindelijk €2,8 miljard zou kosten voor de burger.

Toekomst van zonnepanelen

De salderingsregeling maakt het mogelijk om de stroom die in de zomer wordt opgewekt te gebruiken om de kosten van duurdere stroom in de winter te compenseren. Dit leidt tot lagere energierekeningen en een snellere terugverdientijd van de investering in zonnepanelen. Daarnaast bevordert de salderingsregeling de duurzaamheid van woningen door zonne-energie aantrekkelijker te maken voor huiseigenaren en investeerders. Dit stimuleert om te investeren in zonne-energie, wat bijdraagt aan de bredere energietransitie.

Ondanks de dalende prijzen van zonnepanelen en de argumentatie van minister Jetten dat ze ook zonder saldering een goede investering zijn, bestaan er zorgen over de impact van de afschaffing op de verduurzaming, vooral in de huursector. De regeling maakt zonne-energie aantrekkelijker voor huurders en mensen met lagere inkomens. Zonder de regeling zouden de terugverdientijden langer worden, wat de drempel verhoogt om zonnepanelen te installeren en de groei van zonne-energie kan vertragen.

Organisaties zoals Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond pleiten voor het behoud van de regeling. Zij wijzen erop dat de salderingsregeling een belangrijke stimulans is voor huiseigenaren om duurzame energieoplossingen te omarmen en essentieel is voor het behalen van bredere klimaatdoelstellingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *