Foto Pixabay

Hoewel de Diemense gemeenteraad unaniem tegen de komst van een biomassacentrale is, kan de gemeente juridisch niets doen om de bouw van de nieuwe centrale tegen te houden. In Diemen en nabijgelegen Amsterdamse woonwijk IJburg is veel protest tegen de biomassacentrale van Vattenfall, omdat men zich zorgen maakt over de luchtkwaliteit en men twijfelt aan de duurzaamheid, ondanks een gesloten convenant met daarin afspraken die de luchtkwaliteit waarborgen.

De Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland moeten nu toetsen of de bezwaren tegen de biomassacentrale voldoende zijn om geen omgevingsvergunning te verlenen, anders kan de centrale er definitief komen. Vattenfall wil met de centrale warmte gaan produceren voor een lokaal warmtenet.

Convenant

Net als de rest van Nederland moeten Diemen en Amsterdam op termijn van het gas los. Het voornaamste alternatief voor verwarming op gas zijn momenteel warmtenetten. Vattenfall wil het warmtenet in deze regio duurzaam gaan voeden met een nieuwe biomassacentrale, totdat er andere duurzame energiebronnen beschikbaar worden.

Onder de lokale bevolking leidt de komst van de nieuwe biomassacentrale tot protest. Men vreest dat de luchtkwaliteit wordt aangetast door de uitstoot van onder meer fijnstof en stikstof. Ook betwijfelt men of biomassa een geschikt middel is om klimaatverandering tegen te gaan.

Hoewel de biomassacentrale wettelijk gezien niet tegengehouden kan worden door de gemeente Diemen, heeft men eerder dit jaar wel aanvullende afspraken gemaakt met de betrokken partijen over eisen waaraan de nieuwe centrale moet voldoen. In dit convenant staan onder meer regels voor de uitstoot van stikstof en fijnstof, de duurzaamheid van de biomassa en investeringen in energiezuinigheid binnen de gemeente.

Ook is er een einddatum afgesproken voor het verstoken van biomassa. Uiterlijk 2045 zullen voor het warmtenet andere warmtebronnen worden gebruikt. Binnen Diemen zal de centrale zorgen voor hooguit 1/10.000ste deel meer fijnstof en 1/400ste deel meer stikstof dan nu het geval is, volgens Vattenfall betekent dit dat de luchtkwaliteit nagenoeg onaangetast blijft.

Van gas los

De overheid wil dat alle huishoudens in 2050 geen gebruik meer maken van aardgas voor verwarming. Dankzij met name het aardgas dat decennialang in Groningen werd gewonnen zijn juist de meeste woningen in Nederland gebouwd met een aardgasaansluiting. Nieuwbouwwoningen mogen reeds niet meer met een aardgasaansluiting worden gebouwd, maar voor de bestaande bouw is het vervangen van aardgas een grote opgave.

Warmtepompen zijn nu nog prijzig en bovendien ontbreekt in bestaande bouw de benodigde isolatie, iets wat de aanleg nog duurder maakt. Warmtenetten worden daarom voor veel bestaande bouw gezien als het beste alternatief voor gas. Warmtenetten kunnen worden gevoed door diverse bronnen, meestal restwarmte uit industriƫle processen.

Voor het warmtenet bij Diemen wordt een centrale gebouwd die biomassa verstookt. Deze biomassa bestaat uit houtpellets uit productiebossen van diverse landen. Aan deze biomassa hangen strenge eisen, om de duurzaamheid ervan te waarborgen. De CO2 die vrijkomt bij het verstoken van biomassa is in tegenstelling tot die van fossiele brandstoffen pas onlangs door bomen aan de atmosfeer onttrokken. Nieuwe bomen kunnen deze CO2 vervolgens weer opnemen, zodat de hoeveelheid CO2 in deze kringloop gelijk blijft.

Op termijn wil Vattenfall de biomassacentrale vervangen door andere warmtebronnen, zoals geothermie of waterstof. Omdat deze bronnen nu nog niet voldoende beschikbaar zijn, maar men wel het gasverbruik moet terugdringen, heeft men gekozen voor biomassa als tijdelijke oplossing.

, , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *