Foto Pixabay

De Franse krant Le Monde schrijft dat Frankrijk plannen heeft om zes nieuwe kernreactoren te realiseren voor 2035. Dit is opvallend, aangezien verschillende Europese landen ofwel stoppen met kernenergie (Duitsland, België) of financieel geen baat zien in de bouw van nieuwe centrales. Ook Frankrijk zelf, waar nu driekwart van de elektriciteit met kerncentrales wordt opgewekt, wil dit gaan verminderen naar 50%.

De Franse elektriciteitssector stoot bijzonder weinig broeikasgassen uit, dankzij de CO2-vrije kerncentrales. Desondanks wordt kernenergie door lang niet alle milieuorganisaties als de oplossing voor het klimaatprobleem gezien. Kritiek op kernenergie komt voornamelijk voort uit het daarbij vrijkomende radioactieve afval en enkele ongevallen met kerncentrales in het verleden (o.a. Tsjernobyl, Fukushima).

Vernieuwing capaciteit kernenergie

De zes nieuwe kernreactoren worden verdeeld over drie kerncentrales en zijn van het type ‘European Pressurized Reactor’ (EPR). Dit type is ontwikkeld door het Franse staatsenergiebedrijf EDF, dat reeds in verschillende landen werkt aan de bouw van dit soort reactoren. Ook in Frankrijk zou EDF voor de realisatie moeten gaan zorgen.

Hoewel Frankrijk streeft naar het verminderen van het aandeel kernenergie in de eigen energiemix, moeten desondanks nieuwe reactoren worden gebouwd. De bestaande kerncentrales stammen uit de tweede helft van de vorige eeuw, zodat deze na 50 jaar aan het einde van geplande bestaan komen en vervangen moeten worden.

Daarnaast hoopt men de EPR-centrales goedkoper en aantrekkelijker te maken door hier veel van te bouwen. De ervaring die wordt opgedaan met de projecten, evenals het gelijktijdig kunnen produceren van meerdere onderdelen draagt bij aan een kostenverlaging, terwijl een groot aantal opdracht zorgt voor vertrouwen bij andere mogelijk geïnteresseerde partijen. Meer opdrachten van externe partijen zijn nodig om de ontwikkelkosten van de kerncentrales terug te verdienen (die grotendeels zijn betaald door de Franse staat).

Bestaande EPR-centrales hebben een vermogen van 1.600 megawatt, de volgende generatie is ontworpen voor 1.500 of 1.000 megawatt.

Goed voor klimaat en leveringszekerheid, toch ongewenst?

Bij het opwekken van kernenergie worden weinig tot geen broeikasgassen uitgestoten. Bovendien kunnen kerncentrales energie opwekken ongeacht de wind- of zonnekracht van dat moment. Daarmee lijken kerncentrales een ideale oplossing voor het vervangen van energiecentrales die gebruik maken van fossiele brandstoffen.

Desondanks bestaat er van oudsher bij veel milieuorganisaties een aversie tegen kernenergie. Er blijft na de productie namelijk afval over, dat honderden tot duizenden jaren radioactief blijft. Dit moet al die tijd op een veilige wijze worden opgeslagen. Daarnaast hebben onder andere de ramp bij Tsjernobyl in Oekraïne en Fukushima in Japan voor veel imagoschade gezorgd. Fukushima was aanleiding voor Duitsland en Japan om in de toekomst niet langer gebruik te willen maken van de technologie.

De grote uitdagingen van de energietransitie hebben aan de andere kant juist voor een kleine opleving in de roep om kernenergie gezorgd. In Nederland is onder andere de VVD een voorstander van de realisatie van nieuwe kerncentrales. Problematisch zijn echter de zeer hoge investeringskosten. Bovendien is het investeringsklimaat rondom kerncentrales vooralsnog niet heel gunstig, mede door de nog steeds aanwezige grote weerstand.

Er dreigt ook een rechtszaak in Nederland tussen de exploitanten van drie nieuwe kolencentrales die voor 2030 moeten sluiten. Deze centrales werden juist op voorspraak van de overheid gebouwd, maar er wordt nu geen compensatie toegezegd voor de door dezelfde overheid gedwongen sluiting. Bij sluiting zonder compensatie lijdt het investeringsklimaat mogelijk een grote klap, wat nieuwe kerncentrales nog minder perspectief geeft.

Frankrijk blijft voorlopig sterkhouder in Europa wat betreft kernenergie, de toekomst zal uitwijzen of de energiestrategie van Frankrijk de betere is mits blijkt dat wind- en zonne-vermogen alleen niet voldoende is om aan de Europese energievraag te voldoen. Ook aan een mogelijke toekomstige opvolger wordt gewerkt in Zuid-Frankrijk: kernfusie. Deze techniek maakt in theorie kernenergie mogelijk zonder of met veel minder radioactieve afval. Voorlopig kost de techniek echter meer of evenveel energie als dat het oplevert. Met de kernfusiereactor die nu voor miljarden euro’s wordt gerealiseerd, zal een poging gewaagd worden om het winstgevend wat betreft energieopwekking te krijgen. Kernfusie vereist onder meer het bereiken van vele malen de temperatuur van de zon en het absolute nulpunt, binnen enkele meters van elkaar.

, ,

1 Comments

 1. Kernenergie heeft volgens mij wel degelijk een toekomst. Vraag naar electrische energie stijgt met rasse schreden. Electrisch rijden, jawel, maar de batterijen moeten geladen worden. Batterijproductie is overigens een milieuonvriendelijk proces. !! Recycling nog even daargelaen.
  Windmolens, zonnepanelen bouwen, idem. Ook nog veeeel meer batterijen nodig.Als de molens stil staan en de zon niet schijnt en wij onze electrische voertuigen”opladen”, tja, hoop dat het gaat lukken.
  Al die molens en panelen, staat wel aardig of toch niet ??
  Meer land is nodig voor voedselproductie, dan maar bossen kappen enz.
  Langetermijnplanning is ver te zoeken. Politiek gezien ook niet erg aansprekend, lijkt het wel. Wordt het mensdom dan toch nog eens slachtoffer van z’n eigen succes. Doen wij het beter dan in de dierenwereld ?
  Miljarden uitgeven om naar Mars te gaan en we kunnen onze eigen achtertuin niet eens goed beheren.
  Gaan we toch naar Mars. ? Straks ruzieen over: dit is mijn stukje Mars, ga weg of ik schiet.
  Doen we hier op aarde al sinds mensenheugenis op kleine of grote schaal, of in elk geval er mee dreigen.
  Denk aan de huidige wapenwedloop. Geen frontpagina nieuws en daarom des te .
  meer verontrustend. Maar ja, vandaag gaat het lekker en morgen is een andere dag toch ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *