Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil de vergunningsprocedures voor energieprojecten versnellen om het stroomnet te ontlasten. De procedures zijn op dit moment zeer tijdrovend en intensief. Met het voorstel van EZK voor een aangepaste regelgeving kan de juridische procedure bij nationale en regionale energieprojecten tot anderhalf jaar aan tijdswinst opleveren.

Behoud leveringszekerheid

Een vol stroomnet kan onder andere leiden tot een verminderde leveringszekerheid. Meer stroom op het net dan er op dat moment wordt gebruikt, leidt namelijk tot uitval. Uitbreiding van het net is een van de mogelijkheden om de druk van het stroomnet te halen. Uit de praktijk blijkt dat naast schaarste aan personeel en materiaal ook de vertraging in de vergunningsverlening voor netbeheerders een obstakel is om niet sneller te kunnen uitbreiden.

Versnellingsmaatregelen voor energieprojecten

In het voorstel van EZK is het voornemen opgenomen de categorie voor projecten met een ‘zwaarwegend maatschappelijk belang’ uit te breiden met elektriciteitsprojecten vanaf 25 kilovolt (een regionaal verdeelstation, bijvoorbeeld). Voor deze projecten kunnen netbeheerders die een vergunning aanvragen een versnelde beroepsprocedure doorlopen. Dit zou de drempel voor netbeheerders om het stroomnet uit te breiden aanzienlijk verlagen.

De aangepaste regelgeving is onderdeel van een breder pakket aan versnellingsmaatregelen die voor energieprojecten worden ingevoerd. Het voorstel van EZK ligt nog ter consultatie. Naar verwachting treedt de nieuwe regelgeving in 2025 in werking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *