Met betrekking tot de vraag in welke mate aardgas een beduidende rol zal spelen in de toekomst zijn er verschillende opvattingen. Gasproducerende landen zoals Rusland en bedrijven die gaswinnen willen meer in gas investeren. Ook zijn er experts in de energiesector die zeggen dat het niet mogelijk is om zomaar van het gas af te stappen. Echter, zijn er ook mensen die van mening zijn dat aardgas geen toekomst heeft. Volgens de president van de Europese Investeringsbank, Werner Hoyer, is aardgas op zijn zachtst gezegd voorbij. Na een slecht jaar, door de Brexit en door Covid-19, kijkt de Europese Investeringsbank (EIB) verder vooruit. Dit gaf Hoyer aan bij de presentatie van de jaarcijfers van 2020. Ook geeft hij aan dat klimaatverandering steeds een belangrijkere rol gaat spelen voor de bank.

Het hoofd van de EIB geeft aan dat er een punt is bereikt waarbij wereldwijd meerdere grote economieën hebben gezegd binnen dertig jaar klimaatneutraal te willen zijn. Europa moet hierbij oppassen dat ze niet achter de feiten aan lopen: “De Europese Unie dreigt achterop te raken in de wereldwijde competitie als die niet meer geld beschikbaar stelt voor innovatie.”, aldus Hoyer. De investeringen die de komende jaren gedaan worden moeten de klimaatdoelen geen schade toebrengen vindt Hoyer. De EIB heeft als doel om het Europese beleid te steunen, om de doelen van 2050 te kunnen behalen. Dit heeft nu al gevolgen voor de rentabiliteit voor niet-duurzame investeringen.

Fossiele brandstoffen zijn het investeren niet meer waard

Vanuit het perspectief van investeerders heeft het nu al geen nut meer om te investeren in fossiele brandstoffen. Met het oog op de toekomst zal dit niet meer rendabel zijn. Echter, gaan er de komende tijd ook geen gaskranen dicht. Hoewel de aardbevingen in Groningen ertoe hebben geleid dat de Nederlandse Regering heeft gezegd dat Nederland van het gas af moet, duurt het nog zeker dertig jaar voordat dit is gebeurd. De Europese bank presenteerde vorig jaar een klimaatroutekaart die volgens Hoyer breekt met eerder beleid. Met het oog op duurzaamheid mogen financiële activiteiten sindsdien de klimaatdoelen niet schaden. Tevens moet minstens de helft concreet bijdragen aan verduurzaming.

Met deze plannen maakt de Europese bank een astronomisch bedrag van 1 biljoen euro vrij voor verduurzaming: “Dit is een serieuze breuk met het verleden. Maar zonder het gebruik van fossiele brandstoffen te beëindigen, kunnen we onze klimaatdoelen niet halen”, aldus Hoyer. De overstap van steenkool en olie naar aardgas is op de lange termijn niet genoeg. Hoewel gas een lagere CO-2 uitstoot heeft per geleverde hoeveelheid energie dan steenkool, is het niet duurzaam om hierin te investeren. Het is dus niet slim van bedrijven zoals Shell om hier extra in te investeren, ondanks dat gas de druk minder opvoert op het klimaat. Naast olie en steenkool zal het gebruik van gas de komende dertig jaar af moeten nemen. Dit zal terug moeten komen in investeringen voor de toekomst, ook om de rentabiliteit te waarborgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *